Subsidies in beeld

In 2015 verwacht de provincie 1,5 miljoen minder uit te geven aan subsidies dan in 2014. De provincie gaf in 2014 ruim 24 miljoen uit aan begrote subsidies en in 2015 moet dat ongeveer 22,5 miljoen worden. Ook in 2015 is de grootste kostenpost voor de provincie het programma Bestuur en Samenleving. Hier gaat ruim 19 miljoen naartoe.

 

De meerderheid van de subsidies binnen Bestuur en Samenleving gaat naar projecten die de participatie van burgers bevorderen. Hier gaat zo’n tien miljoen naartoe. De vijf miljoen voor mediavoorzieningen gaat volledig op aan het project Probiblio, dat openbare bibliotheken ondersteunt.

Subsidies in beeld
Shannon Bakker