Wenneker (D66): “Je moet het systeem niet willen veranderen”

Op woensdagavond 4 februari vond in Nieuwspoort in Den Haag een debat plaats over de Provinciale Statenverkiezingen. Geertjan Wenneker (lijsttrekker D66 Zuid-Holland), Sander de Rouwe (lijsttrekker CDA Friesland), Xander den Uyl (fractievoorzitter PvdA Noord-Holland) en Herman Lelieveldt (University College Roosevelt) werden stevig aan de tand gevoeld door presentator Max van Weezel. Staatvandeprovincie.nl was aanwezig om te kijken welke plannen Geertjan Wenneker heeft voor de Provinciale Staten.

geertjan wenneker

Bron foto: Montesquieu Instituut


Wenneker vertelde kort over de Zuid-Hollandse standpunten waarmee D66 campagne voert. “D66 wil aan de slag met de werkloosheid, die is momenteel te hoog. We willen investeren in duurzame economie en kenniseconomie. Dus meer werk, in de juiste combinatie met groen en een mooie leefomgeving.”

Vervolgens werd vooral gediscussieerd over of de Eerste Kamer anders gekozen zou moeten worden. Nu is het zo dat de Provinciale Staten de 75 leden van de Eerste Kamer kiezen. De Provinciale Statenverkiezingen hebben daarmee dus indirect grote invloed op die leden. Maar er zijn voorstanders om dit systeem te veranderen. Zij pleiten ervoor dat de Eerste Kamer een representatieve afspiegeling is van de provincies. Dit om te voorkomen dat er in de Eerste Kamer alsnog veel mensen uit ‘het Haagse’ komen.

Wenneker is er niet voor om de methode te veranderen: “Je moet het systeem niet willen veranderen. De Eerste Kamer heeft een functie als Chambre de Reflection, ze controleren de kwaliteit van de wetgeving. Maar de vraag is: heb je dat het beste geborgd als je daar een representatieve regionale verdeling maakt?”

Wenneker denkt van niet. Zijn partij, D66, heeft al jaren op de agenda staan om de Eerste Kamer af te schaffen. Hij vindt dat de Provinciale Staten de regionale verbinding goed kunnen waarborgen. Zij hebben een stem en die kunnen ze prima laten horen. Hij vindt het dus onnodig dat dat de Eerste Kamerleden representatief moeten zijn voor de provincies, als de Provinciale Staten deze rol al op zich kunnen nemen. “Wat mij betreft gaat het in de Eerste Kamer niet om regionale afkomst, maar om kwaliteit”.

Wenneker (D66): “Je moet het systeem niet willen veranderen”
Anouk Onderwater
Iris te Voert