Veel onduidelijkheid over invloed fijnstof rondom RTHA

800px-Zestienhoven_airport_terminal

 

Rotterdam The Hague Airport wil uitbreiden maar er blijft veel onduidelijkheid over de gevolgen die dit voor de directe omgeving heeft. Zo was er kritiek op een eerder onderzoek naar geluidsoverlast, en uit gesprekken met bewoners in Schiebroek bleek dat zij zich veel zorgen maken over de hoeveelheid fijnstof die neerdaalt op hun woonwijk. Ondertussen heeft de TNO een eerste onderzoek gehouden bij Schiphol, en naar aanleiding van de resultaten – die aanwezen dat de hoeveelheid fijnstof in omliggende woonwijken stelselmatig hoger lag – rijst er maar één vraag: wanneer wordt de situatie rondom RTHA grondig onderzocht?

 

In december 2014 rondde de TNO haar onderzoek af naar de hoeveelheid fijnstof rondom Schiphol. In enkele woonwijken in Amstelveen en Amsterdam werd apparatuur geplaatst en hieruit bleek dat de concentratie fijnstof in deze gebieden hoger lag dan het landelijk gemiddelde. Volgens het onderzoek stonden de waarden gelijk aan het ‘wonen langs een drukke snelweg.’ En laten de bezorgde bewoners in Schiebroek nu ook naast één van de drukste snelwegen in de regio wonen (A13/A16)…

 

Uit artikelen over de gevolgen en risico’s van ultrafijnstof blijkt dat er nog veel vragen zijn. Wat wel een zekerheid lijkt, is dat het tot op zekere hoogte schadelijk is voor de gezondheid. Mensen in de omgeving van Schiphol zouden het risico lopen om tot één jaar korter te leven vanwege de hoge concentratie fijnstof. Naar aanleiding hiervan werden er zelfs vragen gesteld in de Tweede Kamer, en de onderzoekers zelf pleitten om vervolgonderzoeken in te plannen om zodoende nog meer duidelijkheid te verschaffen over de situatie.

 

In dit alles is er nog geen aandacht voor Rotterdam The Hague Airport, en dat terwijl er op nog geen 700 meter afstand van de landingsbaan een dichtbevolkte woonwijk ligt. Het was voor PvdA-statenlid Willem Minderhout een teken om in actie te komen en er vragen over te stellen aan de Gedeputeerde Staten: “De PvdA heeft zorgen over chronische gezondheidseffecten door langdurige blootstelling aan ultrafijne stofdeeltjes. We vinden daarom dat inzicht in de uitstoot van ultrafijnstof een belangrijke rol moet spelen bij de vaststelling van dit nieuwe luchtvaartbesluit.”

 

Volgens TNO-onderzoeker Maarten Lörtzer kan het desgevraagd geen kwaad om ook bij RTHA een onderzoek in te stellen: “Het is logisch dat omwonenden zich naar aanleiding van de berichtgeving zorgen maken over de situatie. Maar je kan daar nu niets concreets over zeggen. De hoeveelheid fijnstof is afhankelijk van het aantal vliegtuigen en de meteorologische omstandigheden. Je kan nu onmogelijk zeggen of de situatie bij RTHA vergelijkbaar is met die van Schiphol. Daar is echt onderzoek voor nodig, pas dan kun je concreet uitspraken doen over de situatie.”

 

Foto: Wikimedia Commons

 

 

Veel onduidelijkheid over invloed fijnstof rondom RTHA
Justin Kevenaar