Hoeveel invloed hebben provincies op het milieubeleid?

Teveel afval op straat, geluidsoverlast van een vliegveld dat wil uitbreiden, hondenpoep in de parken, niemand die daarvoor wordt bekeurd of subsidies op zonnepanelen die zijn afgeschaft: de ergernissen rond het milieu zijn talrijk. Maar wie is verantwoordelijk voor de misstanden en wie kan zorgen voor verbetering? Met de provinciale verkiezingen voor de deur is het goed om te weten wat de provincies in te brengen hebben. Dat is veel meer dan de meeste wellicht zouden vermoeden, ook op terreinen die we niet meteen in verband brengen met het milieu.

 

Als één van hun belangrijkste taken zijn provinciale besturen verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening van hun provincie. Dat geeft ze een vinger in de pap in het bepalen van het milieubeleid. Provincies mogen immers bepalen waar bedrijven zich kunnen vestigen, hoeveel groen er tussen de steden ligt, hoeveel nieuwe parken er worden aangelegd en hoeveel oude parken er behouden blijven, of en waar de bouw van nieuwe snelwegen nodig is, en of er meer fietspaden moeten komen.

 

Een andere pijler van de provinciale besturen is het zorgen voor een beter leefmilieu. Dat is niet alleen een omgeving met groen in de buurt en genoeg afstand van risicovolle bedrijven. Maar dat behelst ook schoon grond- en oppervlaktewater en weinig last van luchtvervuiling, geluidsoverlast of stank. De maatregelen kunnen vergaand zijn. Provincies mogen een varkensbedrijf bij teveel stank eisen dat het aantal varkens afneemt. Ze kunnen geluidmaatregelen nemen bij provinciale wegen en bedrijven in het gareel houden met de verstrekking en handhaving van vergunningen. Overlast van treinen of vliegtuigen gaat de provincies wel te boven: ze mogen geen vermindering van het aantal treinen of vluchten eisen. Beslissingen daarover kunnen alleen worden genomen in overleg met de NS en de centrale regering.

 

Dan is er nog een laatste, belangrijke categorie: het investeren in schone energie. Niet alleen de centrale regering, maar ook de provincies mogelijk namelijk subsidies verstrekken om het gebruik van duurzame energie te stimuleren.

 

Wat betekent dit nu voor de veelgehoorde klachten op straat? Aan het afval en de hondenpoep op straat kan een nieuw provinciaal bestuur weinig veranderen: daarvoor moet je bij de gemeente zijn. Uitbreiding van het vliegveld kunnen de provincies evenmin tegenhouden. En de subsidies op zonnepanelen waren een initiatief van de centrale regering. Desondanks hebben de provinciale besturen wel middelen om de geluidsoverlast van vliegtuigen te beperken, naast de andere manieren om voor een beter milieu te zorgen. De invloed van de provincies op het milieubeleid is daarom niet gering.

Hoeveel invloed hebben provincies op het milieubeleid?
Sheila