Jachtopzichter overtreedt eigen regels

Voorschoten- Provinciaal lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Carla van Viegen heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland naar aanleiding van het bericht dat er illegaal gejaagd is op de bedreigde vogel de houtsnip.

 

Op het Rijswijkse valkenlog werd op 30 januari j.l. gemeld dat de jachtopzichter van Landgoed Duivenvoorde in Voorschoten samen met zijn ambtsvoorganger en vier andere jagers door een fotograaf betrapt werden terwijl zij illegaal joegen op de houtsnip. Volgens Carla van Viegen is er daardoor sprake van ’’potentieel grote loyaliteitsconflicten’’ die zich ’’met grote regelmaat voordoen’’, zo meldt zij in haar schriftelijke vragen.

 

’De jachtopzichter moet zorg dragen voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder’, een grondeigenaar die het recht heeft te jagen op die grond. Daarnaast is de jachthouder als ’buitengewoon opsporingsambtenaar belast met de opsporing’ van de bij wet vastgestelde feiten.

 

Van Viegen wil onder meer weten of de gedeputeerde ook vindt dat er sprake is van belangenverstrengeling. Daarnaast wil ze weten of de regelgeving van het Rijk aangepast moet worden, of ze de wet overtreden en of de jachtaktes van het zestal ingetrokken moeten worden.

 

Foto: Flickr

Jachtopzichter overtreedt eigen regels
Michiel van Gruijthuijsen