Provincie draagt steentje bij aan erfgoed

De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen 3,8 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie en ontwikkeling van erfgoed. Ook ondernemers, vrijwilligers en overheden besteden 7,1 miljoen euro aan de erfgoedlijnen. De provincie en deze partijen werken samen om te genieten en te leren van het erfgoed.

 

Ruim zestig activiteiten binnen Zuid-Holland worden gefinancierd door de Gedeputeerde Staten. De Trekvaarten vallen ook binnen deze groep. Zo wordt de Koninklijke Delftsche Aardewerkfabriek gesubsidieerd met 420.000 euro en krijgt de gemeente Leidschendam-Voorburg 100.000 euro om de passanthaven bij Vreugd en Rust uit te breiden.

 

Volgens Statenlid Marijke van Dobben de Bruijn is het belangrijk dat deze trekvaarten worden gefinancierd. “Het is de taak van de provincie om de leefomgeving mooier te maken en de historie te behouden. Samen met de gemeentes willen we de lelijke hoekjes van gebieden en monumenten verwijderen.” Maar ook het bedrijfsleven, horeca en ondernemers profiteren van het kapitaal dat het erfgoed oplevert. Door het erfgoed toegankelijker te maken, komen er meer recreanten en bewoners dit bezoeken. “Iedereen die verdient aan het erfgoed, is dan ook zeer enthousiast om een steentje bij te dragen”, aldus Van Dobben de Bruijn.

 

4998166954_4939a3e190_z

Provincie draagt steentje bij aan erfgoed
Malou Stoop