“Centralisatie is gewoon een stuk voordeliger”

De glastuinbouw is een groot en belangrijk onderdeel van de Zuid-Hollandse economie. Het Westland staat in het hele land bekend om zijn kassen en heeft daardoor de bijnaam ‘de Glazen Stad’. In bijna alle partijprogramma’s voor de komende verkiezingen wordt het belang van de kassen rond en in het Westland, ook wel de Greenport Westland-Oostland, erkend en wordt er ook flink geïnvesteerd in de duurzaamheid van deze kassen. Maar wat vinden tuinbouwboeren buiten deze regio daar eigenlijk van? Kees Preesman, eigenaar van een potplantenbedrijf in de Hoeksche Waard, vertelt hierover.

 

Wat is uw ervaring met het investeringsbeleid van de provincie, merkt u er iets van dat er in een andere regio meer wordt geïnvesteerd?

Het klopt dat met name in de GreenPort Westland-Oostland veel wordt geïnvesteerd en daarbuiten minder. Wat wij vooral merken van het beleid van de provincie is dat we niet meer verder zouden kunnen uitbreiden. De grootste kas is nu 3 hectare die mogen we bijvoorbeeld niet verder vergroten. Ik zie het in de verre toekomst wel gebeuren dat we om deze reden gaan verhuizen. Ook is het als je wilt uitbreiden vaak nog wel mogelijk om nieuwe kassen te bouwen op plaatsen waar nu lege verouderde kassen staan, zoals we met de laatste vestiging hebben gedaan.

 

Was het makkelijk om de vergunning voor die nieuwe kas te krijgen?

Dat heeft eigenlijk niet zo veel moeite gekost. De vergunning was in zes weken rond. Dit kwam wel voornamelijk doordat er al een bestemmingsplan vanuit de gemeente lag en ons plan daar precies in paste. De gemeente is bij dit soort dingen vaak minstens zo belangrijk als de provincie.

 

Wat is in het algemeen uw mening over het huidige beleid van de provincie?

Ik ben zelf wel voorstander van centralisatie zoals de provincie dat stimuleert. Naast dat het, zoals de provincie zegt, beter is voor het landschap is het vooral ook een stuk voordeliger. Wanneer je kassen wilt verwarmen met aardwarmte is het veel te duur om dit alleen voor één bedrijf te doen. Wanneer je dit voor meerdere bedrijven doet is het opeens wel haalbaar. Ook levert het voordelen op op het gebied van vervoer.

 

tuinbouw

“Centralisatie is gewoon een stuk voordeliger”
Shannon Bakker