R-net een nieuwe stimulans voor de economie?

Het R-net moet het leven van de reiziger aanzienlijk gaan verbeteren. Bij elkaar begroten de provincie Zuid-Holland, regio’s en gemeenten al 400 miljoen euro om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer netwerk in Zuid-Holland te creëren. 900.000 euro van dat bedrag wordt nu geïnvesteerd in het R-net. Uiteindelijk moet het netwerk voor economische groei zorgen.

 

Buiten de bereikbaarheid, zorgt het netwerk ook voor meer ruimte op de huidige wegen. In stedelijk gebied is het OV gelijkwaardig aan de auto. Meer reizigers zullen voor de bus of de trein kiezen. Hierdoor zijn zowel automobilisten als de OV-reizigers eerder op hun plaats van bestemming.

 

Daar komt bij dat het R-netwerk als aanvulling dient op het huidige netverkeer. Er worden hierdoor nieuwe banen gecreëerd.

 

De grootste winst zit hem in het vergroten van de bereikbaarheid binnen de provincie. R-net garandeert een optimale bereikbaarheid van de belangrijkste werklocaties, woongebieden en voorzieningen. “De subsidies die de Provincie Zuid-Holland heeft verstrekt dragen bij aan de invoering van hoogwaardig openbaar vervoer in de Bollenstreek”, vertelt gedeputeerde Ingrid de Bondt. “Door de infrastructurele maatregelen neemt de bereikbaarheid van de ondernemingen, instellingen en woongebieden in dit gebied aanzienlijk toe. Dat is ontzettend belangrijk voor de verdere economische ontwikkeling en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de regio.”

 

Wat is het R-netwerk?

 

R-net is een netwerk van OV-verbindingen dat uiterlijk in 2028 de hele Randstad zal beslaan (de ‘R’ staat voor Randstad). De provincie Zuid-Holland realiseert het net op zeven busverbindingen en twee spoorlijnen.  Uit het rapport van de Provincie Zuid-Holland blijkt dat reizigers in Noord-Holland het netwerk al als heel prettig ervaren. Ze zouden hun auto ervoor laten staan.

Arriva

R-net een nieuwe stimulans voor de economie?
Vienna Beenhakker