Miljoeneninvestering voor jong zorginnovatiebedrijf

Investeerder Holland Venture en ontwikkelingsbedrijf Innovation Quarter steken geld in een nieuw communicatieplatform voor de zorg: IQ Messenger.

 

IQ Messenger heeft al tachtig zorgsystemen aan elkaar gekoppeld. Communicatie- en alarmmeldingen worden door de software verzameld en doorgestuurd naar de juiste plek binnende zorginstelling. Meer dan honderd nationale- en internationale zorginstellingen en ziekenhuizen maken gebruik van de software. Het communicatieplatform wil het ook nog mogelijk maken om op een WhatsApp-achtige manier met elkaar te communiceren.

 

Het groeigeld zal ingezet worden voor verdere internationale uitbreiding en het ontwikkelen van de software. De investeringspartijen doen geen uitspraak over de hoogte van de financiële injectie. Duidelijk is dat het gaat om een miljoeneninvestering.

 

geld

 

Miljoeneninvestering voor jong zorginnovatiebedrijf
Sanne Wolters