Grutto verdwijnt uit Oostvlietpolder bij komst Rijnlandroute

De Rijnlandroute, de snelweg die de A4 met de A14 moet verbinden, zit in een van de laatste ontwikkelingsfasen. Alleen een kentering in de politiek zou de omstreden snelweg nog kunnen tegenhouden. Secretaris van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder  Hans Pieters vreest dat bij door de aanleg van de snelweg de grutto compleet uit de Oostvlietpolder zal verdwijnen.


De grutto valt onder de categorie weidevogels, een vogelgroep waarvan al langer bekend is dat ze in steeds mindere getale aanwezig zijn in het boerenlandschap. In heel Nederland gaat het aantal al sinds 2004 achteruit; de Rijnlandroute zal daar niet bij helpen. “Grutto’s houden niet van licht of lawaai, daardoor blijven ze weg bij het nest. ” legt Pieters uit.

 

De oplevering van de eerste stukken van de snelweg staan gepland voor 2020, maar Pieters verwacht niet dat de weidevogels zich na de aanleg nog zullen vertonen in de polder. “Lawaai en onrust voor vier jaar, zo niet meer, is funest. Het is zo’n kolossaal project, er blijft hier geen grutto meer over.”

Foto: Bart van Dorp

Grutto verdwijnt uit Oostvlietpolder bij komst Rijnlandroute
Esha Metiary