Lobbyen voor Zuid-Holland: kleine veranderingen met grote impact

“Zeventig tot tachtig procent van de Europese wetgeving heeft direct invloed op de provincie,” stelt Alexander van den Bosch, lobbyist voor de provincie Zuid-Holland in Brussel. Dat er lobbyisten van onze provincie in de lobbyhoofdstad van de wereld rondlopen is misschien geen verrassing, maar waarom heeft Zuid-Holland het nodig?

 

“Het is soms economisch belang of maatschappelijk belang, maar voorop staat dat ik hier ben voor het belang van mijn provincie,” benadrukt Van den Bosch op de vraag waarom hij in Brussel zit. Van den Bosch werkte al eerder voor het Europees Parlement maar heeft nu de provincie als werkgever. Toch stelt hij dat het meer is dan alleen het vertegenwoordigen van je provincie: “Wij zijn hier vertegenwoordigd als Zuid-Holland, maar onze werknaam is ‘regio-randstad’. Als ik als provincie vandaag aan de boom schud in Brussel, dan valt er maar één appel vanaf. Doe ik dit als de regio Randstad, of als ‘de kustprovincies’, dan heb je wat te vertellen.”

 

De Bio-economie, greenports, deltatechnologie, het is een greep uit de onderwerpen waar Van den Bosch zich in Brussel mee bezig houdt. In zijn dagelijkse werk is hij niet alleen maar bezig met de Europese Commissie, het Parlement of andere Europese instellingen. Net zo belangrijk is zijn achterban: “De afdelingen van de provincie, de experts vanuit de sector, de regiobestuurders, voor hen moet ik leveren. Als ik bezoekersgroepen krijg vanuit Zuid-Holland zeg ik altijd: Welkom in uw kantoor! Zo zie ik dat. Je staat in dienst van de regio. Het grootste gevaar dat een lobbyist kan overkomen is het verliezen van contact met hun achterban.”

 

Toch wordt er vaak gezegd dat lobbyisten maar één regeltje in een groot voorstel kunnen veranderen. Op de vraag of Van den Bosch dit niet frustrerend vindt: “Als ik daar op af zou moeten gaan dan kan ik beter iets anders gaan doen. Zo’n klein regeltje kan een hele grote impact hebben op de sector. Het zijn de kleine succesjes die je nodig hebt. Soms zijn er grotere successen, soms kleinere. Het is twee stappen terug en weer drie stappen vooruit. Maar ik weet hoe ik daarmee om moet gaan.”

 

Na de Provinciale Statenverkiezingen kunnen de politieke verhoudingen flink veranderen. Maar wat doet zoiets met een lobbyist? Van den Bosch: “Dat heeft invloed. Als het bestuur van Zuid-Holland vandaag zegt meer aandacht te willen voor teelplantjes of de bijensector dan kan het zijn dat ik me daar op moet richten. Maar we werken natuurlijk wel met meerjarenprogramma’s.”

 

Lobbyen wordt vaak geassocieerd met achterkamertjespolitiek. Volgens Van den Bosch is dit niet helemaal terecht: “Brussel is Washington voorbij als lobby-hoofdstad. Dat is zo. Maar alles wat hier gebeurt is transparant. Er hangt hier een transparantieregister waarin je scherp moet aangeven met wie je praat, wat je inkomsten zijn en wat je hier doet in Brussel. Zo hoort het ook vind ik.”

 

Als ik hem vraag wat het mooie is van een baan als lobbyist voor Zuid-Holland reageert hij enthousiast: “Het is fantastisch. Het is prachtig om dingen voor je provincie te doen. Zuid-Holland is de provincie waar ik geboren ben en ik heb er een sterke binding mee. Of het nu gaat om het in contact brengen van een gedeputeerde met een sleutelpersoon in Brussel, het beïnvloeden van teksten in het Europees Parlement of het organiseren van een handelsmissie naar Catalonië: je doet het ergens voor.”

 

Lobbyen voor Zuid-Holland: kleine veranderingen met grote impact
Frank Zwarthoed