Veiligheid volgens… Pieter van Gelder

RTEmagicC_Pieter-van-Gelder_15.jpg

Veiligheid is een rekbaar begrip. Het is niet eenduidig te definiëren. In deze dagelijkse rubriek komen mensen uit verschillende werkvelden aan het woord over hun interpretatie van veiligheid. Vandaag is dat Pieter van Gelder, hoogleraar Safety Science binnen de sectie Veiligheidskunde aan de TU Delft.

 

 

 

“Veiligheid is het omgekeerde van risico. Hoe hoger het risico, hoe lager de veiligheid. Het vakgebied Safety Science is zoals de naam al doet vermoeden de wetenschap van de veiligheid. We doen onderzoek naar veiligheid in de breedste zin van het woord en we proberen het te modelleren. Daarin zijn twee factoren belangrijk: enerzijds de kans op een ongewenste gebeurtenis, anderzijds het gevolg van de ongewenste gebeurtenis. Beide factoren kunnen wetenschappelijk worden benaderd. Voor de kansberekening gebruiken we statistische modellen. Bij de gevolgbepaling kijken we niet alleen naar aantallen slachtoffers en gewonden, maar ook naar directe economische schade, indirecte inkomstenderving of bijvoorbeeld schade aan gebouwen.  Het is onmogelijk om risico’s uit te sluiten, maar je kunt ze wel verminderen. De vraag die altijd gesteld wordt is: Hoe veilig is het nu en accepteren wij dat? Zo niet, dan gaan we op zoek naar effectieve maatregelen die wij voorstellen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Je kunt dan denken aan technische maatregelen zoals extra verlichting of camera’s in risicogebieden, hogere dijken of betere meetapparatuur in chemische fabrieken, maar ook aan socio-technische maatregelen zoals training van operators en evacuatie-oefeningen.”

 

 Foto: ‘TU Delft Safety and Security Institute’

 

 

 

Veiligheid volgens… Pieter van Gelder
Inge Schouten