In gesprek: meer zichtbaarheid en duidelijkheid verkiezingen (audio)

banner

 

 

De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen is al jaren zeer gering. Uit recente peilingen blijkt dat het percentage dit jaar mogelijk nog verder zal dalen. Onduidelijkheden rondom en beperkte kennis omtrent de verkiezingen kunnen hier mede de oorzaak van zijn. Om bewoners wat wegwijzer te maken organiseerde stichting Piëzo in samenwerking met ProDemos een bijeenkomst over de aanstaande verkiezingen, vooral georiënteerd op anderstalige inwoners. Staatvandeprovince.nl bracht een bezoek aan de voorlichting en sprak met drie aanwezige verkiezingskandidaten, Naomie Matil van de PvdA, Tiemen Brill van de VVD en Wim Metselaar van SP.

In gesprek: meer zichtbaarheid en duidelijkheid verkiezingen (audio)
Ester Zoomer
Iris te Voert