Gevaar asielzoekerscentra niet te onderbouwen

Omwonenden zijn vaak geen voorstander van de (her)opening van asielzoekerscentra, zoals in Binnenmaas en Leerdam. Ze zijn bang voor een toename van de criminaliteit en een daling van de huizenwaarde in de omgeving van het asielzoekerscentrum. Maar is deze angst gegrond?

 

Het COA heeft in Zuid-Holland drie opvangplaatsen voor asielzoekers, waaronder sinds 2008 één in Katwijk. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het totaal aantal misdrijven in Katwijk sinds 2008 is afgenomen. Het effect van de komst van het asielzoekerscentrum op deze afname is niet bekend. Feit is wel dat er geen toename van criminaliteit heeft plaatsgevonden. De WOZ-waarde in Katwijk is wel gedaald sinds 2008, blijkt uit cijfers van de provincie. De waarde komt echter overeen met die in andere gemeenten in Zuid-Holland en de daling past in de landelijke trend.

 

Recent grootschalig onderzoek naar toename van criminaliteit in de omgeving van een asielzoekerscentrum is niet bekend. Het meest recente onderzoek komt uit 2002. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen bleek toen dat de cijfers geen goed beeld geven van het criminele gevaar van een asielzoekerscentrum. Als het om asielzoekers gaat, zijn slachtoffers meer bereid tot aangifte en onderneemt de politie sneller actie, waardoor de situatie groter en ernstiger lijkt dan het is. Daarnaast concludeerden de onderzoekers dat geweld door asielzoekers buiten asielzoekerscentra nauwelijks voorkomt.

 

Ook het meest recente onderzoek naar de daling van de huizenwaarde in de omgeving van een asielzoekerscentrum komt uit 2002. Bouw- en vastgoedeconoom Theebe stelde toen vast dat de komst van een asielzoekerscentrum niet voor een waardedaling zorgt van de huizen eromheen.

Gevaar asielzoekerscentra niet te onderbouwen
Fenna Blaas
Myrthe de Vries