Conflict tussen provincie en gemeenten over windmolens

Over de mogelijke plaatsing van windmolens in Korendijk is al geruime tijd een conflict gaande tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente en bewoners van Binnenmaas. Tijdens een stemming van de gemeenteraad eind januari 2014 protesteerden 300 mensen tegen de komst van de windturbines. Dit conflict staat niet op zichzelf – al een aantal jaar zorgen de windmolens voor onrust en discussie.

 

Zuid-Holland moet meer windmolens bouwen als het de doelstelling wil halen uit de Wervelendernota, de windnota uit 2011. In 2015 wil de provincie 350 MW aan windenergie opwekken en dit moet nog toenemen tot 735,5 MW in 2020. De provincie Zuid-Holland heeft dit met het Rijk afgesproken. De doelstelling van 250 MW uit de windnota van 2002, werd al voortijdig gehaald en vervolgens opgeschroefd naar 350 MW. In 2007 stagneerde de ontwikkeling.

 

De provincie selecteert mogelijke locaties voor windmolens, die vervolgens worden onderzocht door potentiële ontwikkelaars: de energiebedrijven. De gemeenten hebben een faciliterende taak. Het is de afgelopen jaren echter al meerdere malen voorgekomen dat gemeenten niet instemden met de plannen van de provincie. Zo weigerden de gemeenten Midden-Delftland, Westland, Papendrecht en Alblasserdam in 2013 windmolens op te nemen in hun bestemmingsplannen. Ook de gemeenten op Voorne-Putten maakten bezwaar tegen de mogelijke plaatsing van windmolens.

 

In de Wervelender nota gaf de provincie ook aan in welke gebieden windmolens ongewenst zijn. Onder die gebieden viel onder andere de Hoeckse Waard, waarin ook de gemeente Binnenmaas ligt.

 

Tegen de plaatsing van windturbines op of nabij primaire waterkeringen als dammen en sluizen, zijn ook bezwaren. Uit onderzoek van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) (2011) bleek dat waterkeringbeheerders vrezen dat de veiligheidsfunctie, de primaire functie van waterkeringen, niet meer kan worden gegarandeerd als er windturbines op waterkeringen worden geplaatst. Zij zien echter ook de mogelijkheden voor maatschappelijke en economische winst die een samenwerking met de windenergie-sector zou kunnen opleveren.

 

2958173200_ac219d44de_b

 

 

 

 

Conflict tussen provincie en gemeenten over windmolens
Myrthe de Vries