Gedeputeerden moeten geluidsoverlast N209 verminderen

NL-N209

 

De Zuid-Hollandse CDA en PvdA fracties willen weten of de geluidshinder, die de N209 veroorzaakt in de buurtschap Kruisweg, kan worden verminderd. Hiervoor hebben ze zich gericht tot het college van Gedeputeerde Staten.

 

De Kruisweg vormt de overgang en afscheiding van de drukke industriële omgeving van het PRISMA bedrijvenpark in Zoetermeer naar het Rottezoomgebied. Sinds de reconstructie van de N209 is het verkeer toegenomen en wordt de maximumsnelheid regelmatig overschreden, waardoor de inwoners flinke overlast van de provinciale weg ervaren.

 

Marco Heemskerk, woordvoerder mobiliteit van CDA Zuid-Holland, bevestigt de geluidsoverlast met metingen van milieudienst Rijnmond DCMR. Als mogelijke oplossing zouden er geluidsschermen kunnen worden geplaatst, welke het verkeersgeluid verminderen en het leefgenot van de inwoners verbeteren.

 

Daarnaast zou de geluidsvoorziening een aangename landschapsscheiding vormen tussen industrieterrein PRISMA en het Rottegebied. De fracties hebben aan de Gedeputeerde Staten gevraagd om zich te verdiepen in de mogelijkheden om de overlast te verminderen.

Gedeputeerden moeten geluidsoverlast N209 verminderen
Cristiana Terwilliger