Bodemvervuiling niet acuut gevaarlijk

Ondanks dat het humane spoedgevallen genoemd worden, zijn de in 2015 resterende bodemvervuilingen in Zuid-Holland niet acuut voor de mens gevaarlijk. Ruud Hakkeling van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid(OZHZ) zegt dat er geen extreme risico’s zijn. “Alleen bij zeer langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen, is het gevaarlijk. Dit gaat niet over één nacht ijs.”

 

Er moest wel even gezocht worden naar de locaties van de vervuilde grond; zowel de provincie als de omgevingsdiensten kon desgevraagd niet meteen een kaartje presenteren. Dergelijke vervuilingen zijn volgens Hakkeling al tijden geleden ontstaan, veelal door industrieel gebruik van de grond en risico’s verschillen per locatie.

 

Conny Keultjes van de Omgevingsdienst West-Holland maakt het verschil tussen mobiele en immobiele verontreinigingen, waarbij mobiele verontreinigingen zich via het grondwater kunnen verspreiden.  “Voor de mens gaat het om risico’s als gevolg van direct contact door gewasconsumptie, uitdamping of het doordringen van stoffen in de waterleidingen.” Wat voor gevolgen heeft langdurige blootstellingen? Kanker en neurologische afwijkingen. Hakkeling: “Maar de plekken waarbij dat een reëel gevaar was, zijn onder controle en hoeft men zich geen zorgen meer over te maken.”
Of het haalbaar is om nog dit jaar de verwachte 16 resterende bodemverontreinigingen te saneren? Hakkeling: “De eis is dat binnen vier jaar na vaststelling actie ondernomen moet worden. De humane spoed is in Zuid-Holland Zuid al verholpen, er moeten alleen nog plekken definitief gesaneerd of opgeruimd worden.” Dat de humane spoed verholpen is, betekent in veel gevallen dat de omgeving afgezet is en dat er momenteel wordt gewerkt aan de sanering. Tijdelijke beheersing, beaamt Keultjes. In West-Holland zijn er op dit moment nog maar drie onbeheerste locaties. “Maar ook wij verwachten om eind 2015 voldaan te hebben aan de doelstelling van het convenant.”

Bodemvervuiling niet acuut gevaarlijk
Esha Metiary