Goeree-Overflakkee: een eiland, een gemeente

Goeree-Overflakkee is een van de gemeenten in Zuid-Holland die recentelijk te maken heeft gehad met gemeentelijke herindeling. Het eiland in het zuiden van Zuid-Holland bestond tot 1966 uit dertien verschillende gemeenten. Toen werd het samengevoegd tot vier gemeenten: Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. In 2013 werden deze vier gemeenten samengevoegd, na protest van met name gemeente Goedereede. Hoe is deze fusering gegaan en hoe gaat het nu met Goeree-Overflakkee?

 

Provincie ging over tot herindeling

In 2007 begonnen de vier gemeenten gesprekken om de onderlinge samenwerking te verbeteren, maar vanuit de provincie ontstond er druk om te fuseren. De gemeenten waren verdeeld: Dirksland en Middelharnis waren voor fusering, Oostflakkee was in eerste instantie tegen maar zag later de herindeling als onafwendbaar. Goedereede was de enige die sterk tegen herindeling was, er werd een enquête onder de inwoners van Goedereede gehouden, waaruit bleek dat 90 procent van de respondenten een samenwerking verkozen boven een fusering. Volgens Zuid-Holland was er ‘een bestuurlijke impasse’ op het eiland en daarom werd er een adviescommissie ingesteld, die adviseerde tot fusie over te gaan. De provincie besloot deze raad op te volgen.

 

Gemeente nog steeds verdeeld

C.G.M. Grinwis, raadslid van Goeree-Overflakkee namens de SGP, heeft de fusie van dichtbij meegemaakt. Hij was destijds raadslid in de gemeente Goedereede. Hij legt desgevraagd uit waarom Goedereede tegen de herindeling was. “Goedereede was een zeer bestuurskrachtige gemeente, dus er was bij ons geen behoefte om te fuseren. De andere gemeenten stonden er veel slechter voor, die hunkerden naar herindeling.” Op de vraag hoe hij het nu vindt gaan, twee jaar na de herindeling, is Grinwis niet positief. “Ik ben zeer ontevreden, we zijn er qua bestuurskracht zeker niet op vooruit gaan. Veel ambtenaren hebben een baangarantie van vijf jaar gekregen waardoor reorganisatie niet mogelijk is. Het Klant Contact Centrum is van slechte kwaliteit, terwijl dat toch het eerste contact met de burger is.” Hoe wordt er in Goedereede nu over de herindeling gedacht? “Er is veel onvrede bij de inwoners. De gemeente staat nu verder van de burger af en er zijn minder voorzieningen omdat die gecentraliseerd zijn.” Maar Grinwis concludeert: “Ik doe er alles aan het goed te laten verlopen, we zitten hier toch voor de burger.”

 

Communicatieadviseur van de gemeente Goeree-Overflakkee Mirielle Zoet laat desgevraagd weten dat het twee jaar na de herindeling goed gaat met de gemeente. “Je merkt soms nog wel wat onvrede als mensen in het Oosten zeggen dat alles in het midden wordt geregeld enzovoorts. Het zal ook nog wel een aantal jaar duren voordat de inwoners daar aan gewend zijn. We bestaan nou eenmaal uit veel losse dorpskernen, dat was altijd al zo, maar nu nog meer.” Zoet merkt dat de gemeente nu sterker staat en haar stem eerder gehoord krijgt bij de landelijke politiek. Ze bevestigt dat er een baangarantie is gegeven, maar zegt dat er geen sprake is van een overschot van ambtenaren. Er is een landelijk onderzoek ingesteld waaruit bleek dat het aantal ambtenaren bij Goeree-Overflakkee nog onder de norm lag in vergelijking met andere gemeenten.

 

De meningen over het succes van de gemeentelijke herindeling zijn dus verdeeld. Er is hier sprake van de veelgenoemde problemen bij herindelingen, bijvoorbeeld dat de gemeente verder van de burger af komt te staan. Maar de voordelen, een duidelijkere stem voor de gemeente in het land en toenemende bestuurskracht bij de huidige decentralisatie worden ook genoemd.

Goeree-Overflakkee: een eiland, een gemeente
Ciska Schippers