Ondanks financiële problemen bouwt Delft stug door

IMG_2424


De bouw aan de Spoorzone in Delft is in volle gang. Vanaf eind februari gaat het nieuwe station open en zullen de eerste treinen door de nieuwe tunnel rijden. Vorig jaar september kwam het project in financiële problemen en daarmee onder toezicht van de provincie Zuid-Holland. Ondanks het begrotingstekort gaat de bouw gewoon door.

 

Het centrum van Delft wordt op dit moment nog gescheiden door een treinviaduct met drie sporen. Door het toenemende treinverkeer is het van belang om uit te breiden naar vier sporen. Door ruimtegebrek en geluidsoverlast is er gekozen om de treinen ondergronds te laten rijden. Hierdoor komt er bovengronds ruimte vrij voor een nieuw station, stadskantoor, woningen en groen. Op die manier worden oost en west Delft verenigd.

Werkzaamheden

In 2009 ging de eerste schop in de grond, zo werden kabels en leidingen verlegd als voorbereidende werkzaamheden. De stationshal, een deel van het stadskantoor en één spoortunnel met twee sporen worden eind februari in gebruik genomen. Aankomende twee jaar wordt het oude spoorviaduct gesloopt en zal er gewerkt worden aan de tweede tunnel met wederom twee sporen. Ook de ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling worden tussen 2015 en 2017 afgerond. In 2017 moeten alle tunnels in gebruik zijn. Daarna begint de bouw aan nieuwe woningen.

Schets

Financiële problemen

Delft verkeert momenteel in zwaar weer. Het project Spoorzone heeft te maken met verschillende tegenslagen waardoor de gemeente de begroting niet rond krijgt. Een aantal van tevoren gemaakte risico-inschattingen zijn negatief uitgevallen. Daarnaast zakte de vastgoedmarkt in door de financiële crisis. Door het begrotingstekort staat Delft onder toezicht van Zuid-Holland. De provincie controleert investeringsbeslissingen van de gemeente, maar het geeft geen extra financiële steun.

 

“We proberen de begroting zoveel mogelijk rond te krijgen door te bezuinigen waar mogelijk, zoals op projecten die nog niet definitief zijn, maar bijvoorbeeld ook door de kosten voor parkeren omhoog te schroeven. Daarnaast werken we er hard aan om meer subsidies binnen te halen”, aldus Isidoor Hermans, directeur Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone. “Ondanks de financiële tegenslagen lopen we vooralsnog volledig op schema. Over 50 jaar is iedereen de problemen vergeten en zijn we erg blij met het nieuwe stadsdeel.”

 

Schetsontwerp: Spoorzone Delft

Ondanks financiële problemen bouwt Delft stug door
Stefani Romani