Gemeenten Zuid-Holland werken samen voor jeugdzorg

Sinds 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen van de provincie aan de gemeenten. Veel gemeenten verkeren hierdoor in de financiële problemen, maar niet regio Zuid-Holland-Zuid. Zeventien gemeenten zijn een regionale samenwerking aangegaan, om alsnog de beste Jeugdzorg te kunnen leveren.

 

De eerste plannen voor Serviceorganisatie Jeugd ZHZ kwamen tot stand in 2012, toen de plannen voor decentralisatie bekend werden. In mei 2014 kwam de organisatie daadwerkelijk van de grond. ‘Alle gemeenten waren vrij snel ervan overtuigd dat samenwerking moest. Er ontstond daardoor het gevoel dat we het met zijn allen deden,’ vertelt Gerits aan de VISD. ‘En dat is gebleven. Toen is het draagvlak ontstaan waar we nu van profiteren.’

 

 

Hoe werkt het?

Er werd besloten jeugdzorg op twee niveaus te organiseren: regionaal en lokaal. Op regionaal niveau wordt het bestuur en de organisatie geregeld. De uitvoering wordt gedaan op lokaal niveau, aansluitend bij de lokale situatie. De organisatie is verantwoordelijk voor inkoop, contractmanagement, risicobeheersing, informatiemanagement, beleid en accountmanagement. Er wordt contact opgenomen met alle zorgaanbieders en in vergaderingen wordt deze zorg ‘ingekocht’. Op lokaal niveau wordt de toegang tot zorg geregeld door jeugd- en wijkteams. In deze teams werken professionals uit jeugdzorg, de GGZ en de gehandicaptenzorg.

 

Andere gemeenten in de problemen

Eind vorig jaar vreesden verschillende gemeenten al voor de overdracht. Uit een enquête van RTL Nieuws onder 100 gemeenten, bleek dat wel 90 gemeenten problemen verwachtten. Bijna de helt van de gemeenten gaf aan dat ze over te weinig geld beschikking hadden. Daarnaast zei 11 procent te weinig personeel of kennis in huis te hebben. Een voorbeeld van een gemeente die nu al aan de bel heeft moeten trekken, is gemeente Oisterwijk. De gemeente verkeert in financiële problemen en kan de kosten voor de jeugdzorg niet ophoesten. De gemeente heeft het Rijk nu gevraagd om een eerlijkere verdeling van steun.

 

Jeugdzorg issue bij verkiezingen

Dat de overdracht van de jeugdzorg een knellende kwestie blijft, blijkt ook uit de Stemwijzer Zuid-Holland van de Provinciale Statenverkiezingen 2015. Een van de stellingen is “Hoewel jeugdzorg nu een taak van gemeenten is, moet de provincie daar toch geld voor vrijmaken om gemeenten te ondersteunen.” Onder andere de PvdA, GroenLinks en PvdD sluiten zich aan bij deze stelling. Wanneer andere gemeenten zich ook verenigen in een serviceorganisatie, zal hulp van de provincie echter wellicht niet meer nodig zijn. Jannie Storm (manager inkoop Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid) noemt een van de grootste voordelen van de organisatie; er is weinig behoefte om te bezuinigen. “‘Ik weet niet goed wat anderen doen. Soms hoor ik over wel twintig procent korten. Dat doen wij niet. Dat is een keuze, wij willen optimaal resultaat binnen de mogelijkheden. De kwaliteit van zorg mag er niet onder lijden. We hebben het zo geregeld dat we in drie jaar 15 procent bezuinigen, het eerste jaar 6, het tweede jaar 5 en het derde jaar 4 procent. “

Gemeenten Zuid-Holland werken samen voor jeugdzorg
Kelly Batist