Provinciale Staten tegen Decathlon, gemeente Den Haag in beroep gegaan
Decathlon
Foto: Flickr, door Militari Shopping

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben besloten dat de Franse sportketen Decathlon geen vestiging mag openen op het Forepark in Den Haag. In het detailhandelsbeleid Zuid-Holland is vastgesteld dat er geen megawinkels mogen komen buiten stadscentra. Het provinciebestuur vond het concept niet bijzonder genoeg en heeft het verzoek om van het beleid af te wijken daarom afgewezen. De gemeente Den Haag is in beroep gegaan tegen dit besluit.

 

Kans voor de regio

De Haagse wethouder Karsten Klein (Stedelijke Economie, Zorg en Havens) ziet de komst van Decathlon als een kans voor Den Haag. Dat laat hij weten aan de redactie Economie van de Staatvandeprovincie.nl. “Het concept ‘100% Energie’, met als onderdeel de vestiging van Decathlon, is een unieke kans voor de regio. Het gaat om veel méér dan een winkel alleen. Het gaat om een uniek gebied waar je sportmiddelen kunt uitproberen en waar de beleving centraal staat.” stelt Klein. De plannen sluiten volgens hem bovendien aan bij het Haagse sportbeleid waarin het stimuleren van beweging een belangrijke doelstelling is. Daarnaast levert de komst van de sportketen 150 arbeidsplaatsen op. “In de Binnenstad is geen ruimte voor deze combinatie van functies, zeker niet wanneer de behoefte aan parkeerruimte wordt meegenomen.” aldus Klein. Kandidaat-lijsttrekker van de VVD Zuid-Holland, Floor Vermeulen, deelt deze mening. Hij laat de redactie Economie weten het jammer te vinden dat bijna alle grote partijen tegen de komst van de megawinkel zijn: “Dus eigenlijk kom je dan tot de conclusie dat alleen de VVD staat voor het verhaal van ondernemers.”

 

Beleid

De provincie ziet, ondanks de voordelen, geen reden om van de regel dat megawinkels zich binnen de stadscentra moeten vestigen, af te wijken. Dit heeft onder meer te maken met de vrees voor leegstand. Meer winkels in de binnenstad zouden door de komst van zo’n megawinkel leeg komen te staan. Maar Klein betwijfelt of het plan op deze gronden wel geweigerd mag worden: “Het is namelijk zo, dat een ruimtelijk plan alleen op ruimtelijke gronden beoordeeld mag worden. In dit geval lijkt het erop dat de provincie het ruimtelijk beleid inzet als middel voor economische sturing.” Dat er een strikt detailhandelsbeleid is, betekent voor de wethouder dan ook niet dat er niet van afgeweken kan worden: “Juist het werken met heldere kaders en de strikte naleving daarvan maken het mogelijk om zo nu en dan hiervan af te wijken. Dat kan nodig zijn om een vitale economie te garanderen, ook in tijden waarin investeringen minder vanzelfsprekend zijn.”

 

Concurrentie

Op de vraag of de komst van Decathlon niet ten koste zou gaan van het winkelaanbod in de binnenstad antwoordt de wethouder dat bestaande bedrijven al beschermd worden door het detailhandelsbeleid dat zowel door de provincie als door de gemeente Den Haag gevoerd wordt. “Overigens staan de winkeliers en vastgoedeigenaren in de binnenstad positief tegenover de plannen en zien zij hierin geen bedreiging maar een kans,” voegt hij daar aan toe. Ook Vermeulen (VVD) denkt niet dat de keten zou leiden tot meer concurrentie in de binnenstad: “De ondernemers in de binnenstad van Den Haag zagen dat bedrijf allemaal heel graag komen, is ook goed voor de binnenstad in Den Haag. Er wordt dan gezegd: ‘lokale ondernemers zitten helemaal niet op die concurrentie te wachten’. Maar dat is niet waar. Het maakt geen concurrentie, maar het is gewoon extra werkgelegenheid in de binnenstad.”

 

Echter, of ondernemers in de binnenstad werkelijk positief staan tegenover de komst van Decathlon is maar de vraag. Collectief Bescherming Winkelkernen liet eerder in een brief aan de leden van de Commissie Ruimte en Leefomgeving van de Provincie Zuid-Holland weten dat Decathlon tot ontwrichting zou hebben geleid. In een artikel op de website van Omroep West wordt bovendien gesteld dat eigenaren van sportwinkels Decathlon wel degelijk als concurrentie zagen en juist opgelucht reageerden toen de provincie het verzoek afwees. Hoelang die opluchting duurt, is alleen niet duidelijk. De gemeente Den Haag is in hoger beroep gegaan en wacht daar het resultaat van af. Er bestaat dus een kans dat de vestiging van Decathlon in Den haag er in de toekomst alsnog komt.

Provinciale Staten tegen Decathlon, gemeente Den Haag in beroep gegaan
Dounia Tourabi