Onderzoek naar stemgedrag jongeren en ouderen

stemmen


Jongeren zijn minder tot stemmen geneigd dan ouderen. Dit blijkt uit onderzoek van Staatvandeprovincie.nl. Onder de respondenten die wel gaan stemmen, bevinden zich een groot aantal zwevende kiezers. De vraag is of campagnes de stem van deze zwevende kiezers kunnen beïnvloeden.


Één van de opvallendste bevindingen uit het onderzoek is dat, in tegenstelling tot de laag verwachte opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar liefst 76 procent van de ondervraagden zegt te gaan stemmen. Dat is een stuk hoger dan het gemiddelde (48 procent) van de afgelopen jaren. Meer dan 70 procent van de jongeren tegenover 93 procent van de ouderen geeft aan te gaan stemmen.


Een van de redenen dat jongeren niet gaan stemmen, is dat zij het gevoel hebben dat hun stem er niet toe doet. Dit blijkt uit eerder onderzoek van de G500. Ouderen zeggen zich niet vertegenwoordigd te voelen door de politiek. Daarnaast blijkt dat bij zowel jongeren als ouderen de interesse voor de Provinciale Statenverkiezingen niet al te hoog is.


Van de ondervraagden die wél van plan zijn om te gaan stemmen, weet 46 procent nog niet op welke partij ze gaan stemmen. Politieke partijen proberen hier op in te spelen door middel van campagnes. Aan de kandidaten de opdracht om dit zo goed mogelijk te doen. Waar moet een campagne volgens de ondervraagden aan voldoen om succesvol te zijn? Een aantal mensen geeft aan dat zij een campagne vooral online willen zien.


“Via internet of Facebook zou ik er het meest mee in contact komen”


“Het programma moet duidelijk vermeld worden op internet, hier ga ik toch het snelste heen”


“TV-debatten, online acties”


Verder noemen de deelnemers aan het onderzoek dat campagnes vooral inhoudelijk en serieus moeten zijn.


“Niet teveel overdrijven en gewoon goed op inhoudelijke standpunten in gaan”


“Ze moeten gewoon normaal doen”


Ook kunnen politici hun campagnes beter lokaal voeren, dan landelijk.


“Lokale problemen behandelen en oplossen”


“Laagdrempelig, dichtbij de burger, haalbaar en niet te idealistisch”


“De straat op onder de mensen”


Ten slotte komt naar voren dat onder een aantal ondervraagden onduidelijkheid bestaat over het nut en de betekenis van de Provinciale Staten.


“Eigenlijk stem ik toch vooral vanwege de Eerste Kamer. Ik heb niet het idee dat er heel veel verschil zit tussen de partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen”


“Alsof het ook daadwerkelijk zin heeft om te stemmen”


Aan dit online onderzoek, gehouden tussen 9 en 11 februari 2015, hebben 52 mensen meegedaan. Hiervan is 46 procent man en 54 procent vrouw. De gemiddelde leeftijd is 32 jaar. De respondenten zijn ingedeeld in twee groepen: jongeren (71 procent) en ouderen (29 procent).

Onderzoek naar stemgedrag jongeren en ouderen
Anouk Onderwater
Guido Leugering