Samenwerking tussen provincie en Rijnland in de Wassenaarsche Polder

Ingrid en Aad

 

Ingrid de Bondt, Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Zuid-Holland, en Aad Straathof, Hoogheemraad Hoogheemraadschap van Rijnland, hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot de N207 in de Wassenaarsche Polder. In dit gebied tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden wordt het watersysteem aangepast en tegelijkertijd worden er nieuwe busstroken gerealiseerd. Hierdoor zal de bereikbaarheid en doorstroming vanuit de regio verbeteren.

 

Rijnland neemt de herinrichting van het watersysteem langs de N207 op zich, waarvoor verschillende watergangen in het gebied worden vergroot en verdiept. Daarnaast breidt de provincie de N207, de langste provinciale weg van Zuid-Holland, uit met busstroken aan beide kanten. Hierdoor worden knelpunten aangepakt, waardoor minder files ontstaan en sluiproutes overbodig worden. Zo zijn onder andere Alphen aan den Rijn, de transportroutes naar Rotterdam en Schiphol en de greenports van Aalsmeer en Boskoop beter bereikbaar.

 

Dankzij de samenwerking wordt de weg slechts een keer opengebroken, waardoor financieel voordeel wordt behaald en er sprake is van efficiëntere uitvoering van de geplande werkzaamheden.

Samenwerking tussen provincie en Rijnland in de Wassenaarsche Polder
Cristiana Terwilliger