Wie zet zich in voor jouw groene gemak?

Groen en duurzaam is belangrijk. Bedrijven moeten zo CO2-neutraal mogelijk zijn, je leeft op groene stroom, auto’s rijden op elektriciteit, onze salade moet zo duurzaam en biologisch mogelijk zijn en als het even kan wonen en werken we het liefst niet in een grijze omgeving.  Wie zorgt er toch voor dat partijen zich inzetten voor jouw groene gemak?

Voor veel politieke partijen blijkt het begrip ‘milieu’  een vage parapluterm, maar met de Provinciale Statenverkiezingen om de hoek, wil bijna iedere politicus inhaken op dit hippe begrip. Sommige partijen zoals Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben van zichzelf al een duurzame inslag.  Andere partijen laten zich, zoals ze zelf zeggen, niet misleiden door klimaatalarmisten en milieuactivisten.

 

 

“De realiteit is dat de biodiversiteit terugloopt.”
Het lobbyen voor een groenere samenleving is niet langer weggelegd voor alleen de bomenknuffelaar.  Er zijn verschillende organisaties die zich op allerlei niveau’s inzetten voor duurzaamheid. Rond verkiezingstijd presenteren zij hun analyses aan de deelnemende partijen, in de hoop om zo het milieubeleid in een betere richting te sturen. “Nee, de Natuur & Milieufederatie Zuid-Holland(NMZH gaat niet met elke flyeractie de straat op om met politici te praten maar we presenteren een week voor de verkiezingen wel een manifest aan de lijsttrekkers en we vragen natuurlijk om een reactie”, legt Susanne Kuijpers van NMZH uit. Ze houdt zich binnen de milieufederatie bezig met verschillende natuur-, landschaps-, en ruimteprojecten. Het manifest dat de organisatie aan gaat bieden, is bedoeld om de ogen van de provincie te openen over de achteruitgang van de biodiversiteit. “De realiteit is dat de biodiversiteit, ondanks de inzet van de provincie, nog steeds terug loopt.”

 

“Er valt elke keer een stuk natuur weg.”
Het gaat de milieufederatie niet alleen om de beestjes, maar over algemeen natuurbehoud. Zo zou de organisatie graag willen zien dat de provincie zich hard maakt voor duurzame landbouw, zonder dat hierbij de natuur aangetast wordt en de boer nog wel op eerlijke manier zijn brood kan verdienen.

Zuid-Holland heeft van heel Nederland het minste natuuroppervlak. “De provincie moet zich om deze reden achter de oren krabben of bijvoorbeeld de de huidige wegenplannen wel noodzakelijk zijn en doorgezet moest worden.” De huidige plannen zijn opgesteld naar de prognose van groeiend autoverkeer, echter blijft die groei uit en is er sprake van stagnatie. “Elke keer als er wegen worden aangelegd, valt er weer een stuk natuur weg. En daar hebben we in Zuid-Holland niet zoveel van”, aldus Kuijpers.

 

Overlapping
Zuid-Hollands Landschap deelt de zorgen over de biodiversiteit in de provincie en zal samen met  Natuurmonumenten, de Milieufederatie en Staatsbosbeheer het manifest aanbieden. “Er is nog maar 15% over van de diersoorten die oorspronkelijk aanwezig waren. Veel diersoorten kunnen zich hier wel vestigen, maar dan moeten de omstandigheden het wel toelaten. Daar zou de provincie meer op kunnen toezien”, verklaart een woordvoerder van Zuid-Hollands Landschap. Zowel de Milieufederatie als Zuid-Hollands Landschap komen met adviezen over hoe de kiezer groen kan stemmen.

 

“Onder andere op het gebied van energie wordt er nog wel eens gesjoemeld.”
Maar duurzaamheid op kleinere schaal is ook een nobel doel. De Groene Zaak zet zich in voor toekomstbestendige vooruitgang voor ondernemers. Het zit ‘m in duurzaamheid vindt Yorian Bordes, adviseur politics. “En daarbij zou de provincie ook naar zichzelf kunnen kijken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam inkopen.” Een breed begrip, dat zich strekt van biologisch afbreekbare koffiebekers in de kantine tot energie die uiteindelijk zijn weg vindt naar huishoudens. Overheden zijn vanaf januari dit jaar verplicht om al hun inkopen 100% te doen, maar onder andere op het gebied van energie wordt er nog wel eens gesjoemeld. “Er worden dan certificaten ingekocht bij stroom die uit Noorwegen komt, zodat ze wel voldoen aan het predicaat groen. Echter levert deze stroom geen bijdrage aan lokale duurzaamheid, waar wij wel op inzetten”, aldus Bordes.

 

“Meer een kwestie van anders denken en het ook echt willen.”
Het idee dat overheden volledig  duurzaam moeten inkopen, lijkt een beetje onrealistisch. Bordes: “De criteria voor duurzame producten zijn verouderd, waardoor provincies eigenlijk slecht scoren op de duurzaamheidsschaal.” Volgens Bordes is het meer een kwestie van anders denken en het ook echt willen. “De NS heeft met Eneco afgesproken om op zeer korte termijn 100% op duurzame stroom  te gaan rijden. Zij zijn toch wel echt een grootverbruiker, dus als de NS het kan, waarom kunnen provincies en gemeentes dat dan niet?” Duurzaam kan, maar men moet zich er wel bewust van worden.

Milieudefensie is het er mee eens dat duurzaam zijn een kwestie van willen is. “We proberen mensen in te laten zien hoe groen de politiek eigenlijk is en wat ze doen voor duurzaamheid.” Nederland is volgens de organisatie vastgeroest in ouderwetse, traditionele landbouw en ook dat, net zoals duurzaam inkopen, is aan verandering toe. Met debatten en bijeenkomsten probeert de organisatie de politiek en de burger bijeen te brengen.

 

“Men laat zich nog te vaak leiden door wat er op landelijk niveau gebeurt.”
Maar dat de politiek aan verandering toe is, dringt nog niet tot iedereen door. En dat komt vaak omdat het daadwerkelijke contact tussen politici en burgers ontbreekt. Zo is Zuid-Holland sinds een kort verantwoordelijk voor ruimte en milieu, maar is het bij velen nog onbekend dat de provincie nu de scepter zwaait over jouw groene oase. Kuijpers: “Mensen moeten echt kijken wat partijen op provinciaal niveau te melden hebben, want men laat zich nog te vaak leiden door wat er op landelijk niveau gebeurt. Er valt nog veel te winnen op het gebied van bewustwording.”

 

 

Wie zet zich in voor jouw groene gemak?
Esha Metiary