Compromis om kolencentrales verzocht

De Raad van State heeft donderdag de provincie Zuid-Holland, Greenpeace en de stichting Natuur & Milieu verzocht om rond de tafel te gaan zitten. De partijen worden gevraag om met een compromis te komen over de Natuurbeschermingswetvergunningen rondom de nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte.

 

Al in 2008 werd door de provincie Zuid-Holland aan EON en GDF natuurbeschermingswetvergunningen verleend. Tevens heeft de provincie getracht de schadelijke natuureffecten te compenseren met beheermaatregelen. De Raad van State oordeelde echter dat de provincie niet duidelijk had kunnen maken dat de nieuwe kolencentrales geen schade zouden veroorzaken en gaf GreenPeace, Natuur & Milieu en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne gelijk  in hun zaak tegen EON en GDF Suez/Electrabel nadat ze drie keer bot vingen bij de provincie.

 

Begin 2014 werd bekend dat de CO2-afvang van de centrales van de baan was. De afvang zou betekenen dat de vervuilende stoffen ondergronds zouden worden opgeslagen, waardoor energieopwekking bij dergelijke centrales ‘fossiel schoon‘ zouden worden. Deze stoffen zullen echter nu deels neerkomen op beschermde duingebieden zoals Voornes Duin, dat een half uur van Rotterdam af ligt. Als de centrales full-time zouden draaien, dan zou er jaarlijks ruim vier miljoen kilo stikstof- en zwaveloxiden uitgestoten worden. GreenPeace zegt dat deze gebieden al overbelast zijn door vervuiling en dat de emissie moet dalen.

 

 

 

Compromis om kolencentrales verzocht
Esha Metiary