Vastgoedbeheerders voorkomen verloedering

De relatieve leegstand in Zuid-Holland zit rond de zes procent van het totaal aantal panden. Dat blijkt uit cijfers uit het rapport Leegstand in Nederland van het CBS. Zuid-Holland heeft hiermee de derde plaats in heel Nederland. Vastgoedbeheerders voorkomen dat de stedelijke centra verloederen door de leegstand zo snel mogelijk op te vullen. Voor hen is leegstand juist de manier om inkomsten te generen.

 

leegstand

 

De crisis is vooral van invloed op de kantorenleegstand en enigszins op de leegstand in dorpscentra waar veel winkels leeg komen te staan. De winkeliers ondervinden niet alleen een probleem door de crisis, maar ook de enorme opkomst van online winkels de laatste jaren draagt hier aan bij.

 

De vastgoedbedrijven kopen geen huizen op, maar verlenen opdrachtgevers tijdelijke bescherming van hun vastgoed door middel van tijdelijke verhuur of bruikleen van een pand (antikraak). Opdrachtgevers kunnen gemeentes, zorginstellingen, wooncorporaties en particulieren zijn.

 

“Het voordeel is dat we beschikken over een grote database met werkruimte- of woningzoekenden. Deze mensen dienen vooraf altijd een aantal documenten aan ons te overhandigen waardoor wij met vrij veel zekerheid kunnen zeggen dat er goede betrouwbare bewoners of kraakwachten worden geplaatst in het pand van een opdrachtgever”, aldus Maarten de Gans van de afdeling marketing van vastgoedbedrijf Interveste.

 

De vastgoedbedrijven zorgen voor een snelle bewoning van lege panden. Zo helpen ze zowel opdrachtgevers en woningzoekenden, als het eigen bedrijf. Leegstandbeheer is een lucratieve manier om inkomsten te genereren via zaken die anders enkel geld zouden kosten.

Antikraak wonen

 

Om in aanmerking te komen voor antikraak of leegstandbeheer moet je aan enkele formele eisen voldoen. Veel bedrijven geven daarbovenop de voorkeur aan kandidaten die worden voorgedragen door huidige antikraak bewoners.

Vastgoedbeheerders voorkomen verloedering
Vienna Beenhakker