Oostvlietpolder afhankelijk van kentering politiek

 

De tracébesluiten en het inpassingsplan van de Rijnlandroute brengen de komst van de omstreden snelweg een stuk dichterbij. De ontwerpen liggen nu ter inzage in verschillende gemeentehuizen. De secretaris van Vereniging Vrienden Oostvlietpolder Hans Pieters, vreest echter dat slechts een kentering in de politiek de Rijnlandroute nog kan tegenhouden.

 

Op dit moment rekent de vereniging de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid als medestanders. Ook deze partijen zijn tegen de aanleg van de snelweg van Katwijk naar Leiden. “Onze hoop is dat Leiden en omstreken zich bij de provinciale statenverkiezing laten horen en deze partijen een overwinning boeken. Dat zou een mooi en duidelijk signaal afgeven, ondanks dat het voor de rest van Zuid-Holland een ver-van-mijn-bed-show is.” aldus Pieters.

 

Vanaf 1998 is de vereniging constant bezig geweest met het preserveren van het natuurgebied, maar heeft niet het idee dat de provincie geluisterd heeft. Pieters: “Veel mensen hebben aangegeven liever een oplossing te zien liever voor de knelpunten op de bestaande N206. Bovendien krijgt de provincie toch ontheffing voor het overschrijden van de geluidsnorm, dus bezwaren zijn nutteloos.”

 

Naast de belasting van het milieu, heeft de Rijnlandroute ook tot gevolg dat het laatste melkveebedrijf van Leiden ‘De Elzahoeve’ tweederde van de grond kwijtraakt. “Op dit moment moet de provincie de grond nog opkopen. Als de zaak lang genoeg opgehouden wordt, leidt dat uiteindelijk tot onteigening.”

 

Het enige wat de belangenorganisatie nog rest, is het aantekenen van bezwaar en hopen op een meevallend kostenplaatje. Pieters: “Bij lage aanbestedingskosten wil de gedeputeerde Ingrid de Bondt  kijken naar een betere inpassing van de Rijnlandroute die minder belastend voor de polder is.” Ook de gemeente Leiden heeft volgens Pieters toegezegd om geld in een betere inpassing te willen steken. In haar inspraakreactie heeft de gemeente gevraagd om het uitwerken van opties zoals een verlengde tunnel, horizontale geluidsschermen en een onderlangse aansluiting op de A4. “Het verzoek aan de provincie is om deze opties mee te nemen in de aanbesteding zodanig dat de aannemer zichtbaar maakt wat de meerkosten zijn van de gevraagde opties.” reageert de gemeente. Wanneer de aanbesteding zo uitvalt dat de opties ook te financieren zijn, kan de gemeente eventueel een extra financiële bijdrage leveren.

Foto: Deb Collins

Oostvlietpolder afhankelijk van kentering politiek
Esha Metiary