Verwarring rondom ‘plezierjacht’

Stemwijzer plezierjacht


De stellingen op Stemwijzer zijn niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Zo wordt ‘plezierjacht’ in de stelling ‘Plezierjacht moet mogelijk blijven in Zuid-Holland’ door partijen op verschillende manieren geïnterpreteerd.


Hoewel de meeste partijen plezierjacht interpreteren als het jagen op dieren, heeft het CDA de stelling geheel anders begrepen:


‘Plezierjacht is een belangrijke en leuke manier om te genieten van het prachtige Zuid-Hollandse landschap. De komende jaren moet recreatie op het water dan ook worden versterkt. Bijvoorbeeld door, waar nodig en mogelijk, de vaarhoogtes van bruggen te vergroten. Door landelijke recreatievaarroutes, zoals de staande-mast-route, goed te onderhouden. En door verschillende gebieden door vaarroutes met elkaar te verbinden.’


Ook JezusLeeft heeft de stelling anders geïnterpreteerd. Waar het CDA het eens is met de stelling, is JezusLeeft tegen de ‘plezierjacht’ en geeft de partij de volgende verklaring:


‘Gemotoriseerde plezierjacht (electrisch aangedreven bootjes uitgezonderd) moet verboden worden. Past niet in ons mooie landschap.’


Ook op Twitter bleef de verwarring rondom de stelling niet onopgemerkt:

Verwarring rondom ‘plezierjacht’
Guido Leugering