Scheefwonen verergert situatie sociale woningbouw

In opdracht van de provincie is een woningmarktprognose uitgevoerd om zicht te krijgen op de toekomstige situatie in Zuid-Holland. De resultaten hiervan zijn niet zo rooskleurig. Naar verwachting zal het aantal huishoudens met een laag inkomen, dat wil zeggen minder dan 34.000, blijven toenemen. Het aantal sociale huurwoningen groeit echter niet mee. Naar schatting zal er een tekort ontstaan van ongeveer 32.000 woningen.

 

Volgens de prognose zullen er tussen nu en 2030 bijna 300.000 nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd. Daartegenover staat echter dat er naar schatting ruim 100.000 woningen van de markt zullen verdwijnen door oorzaken als sloop of bestemmingsverandering maar ook doordat huizen ‘doorschuiven’ naar de vrije sector door huurverhoging. Het aantal huishoudens met een laag inkomen neemt met ongeveer 224.000 toe, terwijl er 192.000 huizen bij zullen komen. Dat betekent dat er op den duur 32.000 woningen te weinig zijn.

sociale woningbouw

Foto: CorporatieNL

Eén van de oorzaken van het tekort aan sociale huurwoningen is het fenomeen ‘scheefwonen’. Dit houdt in dat mensen met een inkomen boven 34.000 euro in sociale huurwoningen wonen en huizen van de sociale woningmarkt halen die eigenlijk bedoeld zijn voor de lagere inkomens. In 2011 werd ruim 30 procent van de sociale woningen bezet door scheefwoners. De overheid probeert deze mensen door huurverhoging ertoe te zetten om te verhuizen naar een koopwoning of zich te richten op de vrije sector.

 

Een beetje ironisch is het wel. Juist omdat de sociale markt onder druk staat, komen ook huishoudens met een inkomen rond de 43.000 in aanmerking voor sociale woningbouw. Dit voert echter de druk op deze markt nog verder op, doordat er nog minder woningen overblijven voor de lage inkomens. Het probleem aanpakken blijft lastig, omdat er weinig alternatieve woningen beschikbaar zijn voor de scheefwoners.

Scheefwonen verergert situatie sociale woningbouw
Myrthe de Vries