“Hoogbouw levert meer op dan grazende koeien”

De borden ‘te huur’ en ‘te koop’ zijn bijna niet meer weg te denken uit het hedendaagse straatbeeld. Gebouwen staan leeg, maar tegelijkertijd wordt nieuwbouw uit de grond gestampt. “Stoppen met bouwen is wel heel kort door de bocht”, aldus Gerben van Dijk, procesmanager van Vernieuwing Bouw. “Maar we moeten wel terughoudend zijn.”

7397001018_5ebec35127_c

 

Er verandert veel op het gebied van wonen, werken en winkelen: eenpersoonshuishoudens nemen toe en werkgevers vragen meer flexibiliteit van hun werknemers. “Hier moet op worden ingespeeld met het bouwen van nieuwe projecten”, aldus Van Dijk. “Steeds meer eengezinswoningen worden bijgebouwd en grote woonhuizen verliezen populariteit. Hetzelfde geldt voor grote kantoren, die worden ingewisseld voor kleinere varianten. Hierdoor staan veel grote panden leeg.”

 

Het probleem ligt echter niet alleen bij de provincie, maar ook bij de gemeenten. “Hoogbouw levert meer op dan grazende koeien. De grond is vaak door gemeenten al aangekocht en er is gerekend op opbrengst. Ze willen het probleem van de leegstand wel oplossen, maar tegelijkertijd niet de waarde van hun grond verliezen.”

 

Toch is het de provincie die sturend kan zijn in het aanpakken van de leegstand. Een optie die Van Dijk noemt is het opleggen van een beperking tegen meer nieuwbouw. De provincie Utrecht neemt hier het voortouw in: nieuwbouw wordt ingeperkt en er wordt ingezet op het herstructureren van leegstaande kantoorpanden. Van Dijk ziet dit als een goede ontwikkeling: “De provincie Zuid-Holland zou hier een voorbeeld aan kunnen nemen.”

“Hoogbouw levert meer op dan grazende koeien”
Vera van der Kaap