Aantal faillissementen in 2014 gedaald

In 2014 zijn er bijna twintig procent minder faillissementen uitgesproken dan in 2013. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In 2013 waren er nog ongeveer 1800 faillissementen in Zuid-Holland, in 2014 waren dat er ongeveer 1400. Deze daling werd niet veroorzaakt door het aantal failliete eenmansbedrijven; dat aantal faillissementen bleef precies gelijk.

In alle regio’s in Zuid-Holland vond er een daling van het aantal faillissementen plaats. De grootste daling was in de regio Delft en Westland. Daar daalde het aantal faillissementen met 35 procent. De laagste daling was in het Zuidoosten van Zuid-Holland waar het maar vier procent was.

De daling van het aantal faillissementen past in een landelijke trend. In het hele land daalde het aantal faillissementen met 19 procent. Dit werd vooral veroorzaakt doordat het beter ging in de bouw en de industrie.

Aantal faillissementen in 2014 gedaald
Shannon Bakker