Werkgeversorganisatie wil economische agenda Zuidvleugel uitgevoerd zien

Werkgeversorganisatie VNO-NCW West wil een daadkrachtige samenwerking in de Zuidvleugel. Het samenwerkingsverband Zuidvleugel heeft in de afgelopen vier jaar toegewerkt naar één economische agenda voor de regio. In deze agenda is vastgesteld wat er de komende jaren moet gebeuren om het gebied economisch verder te laten ontwikkelen. Nu de economische agenda is opgesteld wil VNO-NCW West dat er ook snel in de praktijk iets gaat gebeuren met deze agenda.

 

De Zuidvleugel is grofweg het gebied tussen Dordrecht, Gouda en Leiden en beslaat dus praktisch alle grote steden in Zuid-Holland. De economische agenda die nu is opgesteld is gemaakt door een samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in deze regio. De agenda bestaat uit verschillende programma’s. Eén van de belangrijke programma’s is ‘duurzaamheid’. Het doel van dit programma is het beperken van de CO2-uitstoot zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de economie.

8846605872_b690702062_z

©Mischa de Muynck

 

Volgens Annemarie van Oorschot, woordvoerder van VNO-NCW West, moet bij het uitvoeren van alle programma’s en dus ook het programma ‘duurzaamheid’ het bedrijfsleven vanaf het begin betrokken worden. Het bedrijfsleven heeft al veel praktische ervaring op dit gebied. Wanneer bijvoorbeeld een producent van windmolens al snel in het besluit over een nieuw windmolenpark wordt betrokken, dan kan hij in een vroeg stadium specifieke kennis inbrengen die praktische problemen bij de start van de aanleg van dit park kunnen voorkomen.

 

VNO-NCW West wil dat de programma’s snel worden uitgevoerd, omdat deze de randvoorwaarden moeten scheppen voor een goed functionerend bedrijfsleven. De doelen zijn dat de energievoorziening duurzamer en uiteindelijk goedkoper is, het vervoer beter geregeld is en ook de leefbaarheid van het gebied in orde is.

Werkgeversorganisatie wil economische agenda Zuidvleugel uitgevoerd zien
Shannon Bakker