“Er is geen acuut overstromingsgevaar”
Bron: Flickr, Ebelien
Bron: Flickr, Ebelien

De dijk is niet heilig meer. Dat stelt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in haar ‘Natuurambitie Grote Wateren 2050’. Het klimaat verandert. De weersomstandigheden nemen extremere vormen aan. Oplossing: de dijk doorbreken. Dit plan moet zorgen voor meer veiligheid en de waterkwaliteit verbeteren. Hoe zit dat?

 

Vijf vragen aan Joachim Rozemeijer, waterkwaliteitspecialist bij Deltares.

 

1. Dijksma wil de dijken doorbreken. Betekent dit dat de dijken nu niet veilig zijn?

“Die zijn hartstikke veilig, er is geen acuut overstromingsgevaar. De kans op een overstroming in de Randstad is eens in de tienduizend jaar. Maar het klimaat verandert en er ontstaan extremere weerscondities. Om het hoge veiligheidsniveau in de toekomst te kunnen blijven garanderen is kustbescherming altijd een punt van aandacht voor de politiek.”

 

 2. Hoe kan het doorbreken van dijken veilig zijn?

“We gaan natuurlijk niet zomaar onze primaire waterkeringen doorbreken. Daar is alleen sprake van bij specifieke natuurontwikkelingsprojecten, zoals de Slufter op Texel. De overheid wil bij de kustbeschermingvooral gebruik maken van natuurlijke processen. ‘Building with Nature’ noemen we dat. Een groot gebied met zandbanken en begroeiing met daarachter een dijk is goedkoper in onderhoud dan een dijk waar de golven direct op los beuken.”

 

3. Dijksma wil met het doorbreken van dijken het getij terug laten komen om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Wat kunnen eb en vloed hieraan doen?

“Eb en vloed zorgen voor dynamiek in het water. Stukken land die soms onder staan en later droog liggen, trekken zeldzame diersoorten aan. Deze specifieke organismen kunnen alleen in zo’n omgeving leven. Daarom is het interessant om het getij terug te laten keren. Voordat de Deltawerken in 1970 gebouwd waren, stroomde er zoet en zout water het land in. Het effect was toen vergelijkbaar als nu op de Wadden. Door de komst van de Deltawerken is er een constant niveau van zoet water. Hierdoor zijn de flora en fauna veranderd.”

 

4. Hoe urgent is het plan van Dijksma?

“Onder druk van Europa is Nederland bezig om het waterkwaliteitsbeleid te verbeteren. Een van de Europese richtlijnen is dat je geen achteruitgang in de waterkwaliteit mag boeken. Elk jaar wordt dit nauwkeurig gemeten en het lijkt erop dat de kwaliteit de laatste jaren achteruit gaat. Het is dus belangrijk dat er actie ondernomen wordt door de Nederlandse overheid, anders kan de EU een boete opleggen.”

 

5. Heeft een slechte waterkwaliteit nog invloed op ons drinkwater?

“Indirect wel. Het drinkwater in Nederland komt deels uit de rivieren en deels uit het grondwater. De innamepunten, waar het water uit de grond wordt gehaald, langs rivieren worden regelmatig gesloten als het water te verontreinigd is. Ook putten voor grondwaterwinning worden steeds vaker verplaatst om waterkwaliteitsredenen. Daar merkt de consument weinig van, maar drinkwaterbedrijven kaarten de waterkwaliteitsproblematiek regelmatig aan bij de politiek.”

“Er is geen acuut overstromingsgevaar”
Inge Schouten