Meer vraag naar internationaal talent

Internationale talenten moeten aangetrokken worden tot bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen in Zuid-Holland. Zij verbeteren de concurrentiepositie van regionale bedrijven en vangen het tekort aan opgeleid personeel in belangrijke sectoren op. De Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) heeft dit plan dan ook bovenaan de economische agenda staan.

 

internationaal

 

Queen’s University

Er is een toenemende behoefte aan multiculturele teams binnen bedrijven in de provincie. Volgens secretaris van EPZ Linco Nieuwenhuyzen leiden verschillende culturen, disciplines en handelwijzen tot kwalitatief betere producten. Ook worden producten hierdoor sneller op de markt gebracht. Omdat veel bedrijven actief zijn in internationale markten, hebben zij door deze crossovers een verbeterde concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse bedrijven.

 

Internationaal talent is ook nodig om het tekort aan personeel in sectoren, zoals de maritieme en technische branches, van de provincie op te vangen. Volgens Nieuwenhuyzen bieden bedrijven vacatures aan waar in Nederland nog weinig aansluitende opleidingen voor zijn. Omdat bedrijven steeds vaker in nichemarkten actief zijn, is er meer specialistische kennis nodig. “De industriesector wordt nog teveel afgebeeld als werk waar je vuile handen van krijgt, terwijl deze branche juist ook veel ICT vereist”, aldus de secretaris. Door wereldwijd te zoeken naar excellente opgeleide mensen, kan het tekort aan opgeleid personeel deels worden opgelost.

 

Volgens de secretaris is dit goed te doen, omdat Europa het grondrecht vrij verkeer van personen heeft. Daarnaast wordt internationaal talent gemakkelijk aangetrokken, omdat universiteiten zoals de TU Delft steeds vaker online onderwijs aanbieden. Mensen kunnen hierdoor vanuit het buitenland Nederlandse colleges volgen. Volgens Nieuwenhuyzen staat dit niet in de weg dat zij naar Nederland komen, omdat online onderwijs een visitekaartje voor buitenlandse studenten is. “Vergelijk het met het Rijksmuseum. Mensen kunnen de schilderijen op internet bekijken, maar kunnen het hierdoor zo interessant vinden dat ze deze stukken in het echt willen zien.”

 

Op dit moment werken kennisinstellingen, bedrijven en overheden binnen de EPZ concrete actielijnen uit om internationale talenten te integreren in Nederland. Een voorbeeld van hun actielijn is Make It In The Netherlands. Dit plan streeft naar een betere aansluiting tussen internationaal onderwijs en de arbeidsmarkt. Het doel is dat internationale studenten na hun studie een carrière in Nederland beginnen. De actielijn regelt onder andere stages en carrière-evenementen voor deze studenten.

 

Half maart komen de EPZ en bijbehorende partijen bijeen en worden de actielijnen onder andere besproken met de gedeputeerde van de provincie. Dan zal worden besloten of er wordt ingestemd met het definitieve actieplan.

Meer vraag naar internationaal talent
Malou Stoop