Jezus Leeft opnieuw van de partij

De opvallende partij ‘Jezus Leeft’ doet dit jaar mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. De partij stelt zich naast Zuid-Holland ook in de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Brabant verkiesbaar. 

 

Giessenlandse evangelist Joop van Ooijen startte in november 2013 de partij op die zich baseert op naastenliefde en de ‘leefregels van Jezus’. Eerder deed Jezus Leeft al mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 (geen zetels) en de Europese Parlementsverkiezingen van mei 2014 (negen kandidaten op de lijst). Dit is de eerste keer dat zij meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen.

 

‘Traditioneel’ verkiezingsprogramma

De partij onderscheidt zich voornamelijk door zijn traditionele, christelijke standpunten. Voornamelijk de jeugd moet het ontgelden. Zo zouden housefeesten verboden moeten worden vanwege ‘aantasting van de geestelijke en lichamelijke gezondheid’. Ook zou internetgebruik onder jongeren ontmoedigd moeten worden. In het verkiezingsprogramma beweert Jezus Leeft het bestaan van bijzondere oorzaak-gevolgrelaties; zo zouden door prostitutie vele echtscheidingen zijn ontstaan en is drugs de reden voor depressiviteit.

 

Weg met de macht van boven

Wat machtsverdeling betreft moet alles vooral kleiner en centraler volgens van Ooijen. Zo moet de provincie overheidstaken overnemen en zelfstandiger kunnen opereren. Tegelijkertijd moeten de provincies verantwoordelijkheden overdragen aan gemeenten.  “Besturen gaat alleen goed als er overzicht en betrokkenheid is,” aldus van Ooijen op de website van Jezus Leeft.

 

Jezus Redt

Eerder kwam Joop van Ooijen al in opspraak toen hij de tekst “Jezus Redt” op het dak van zijn boerderij verfde. De gemeente was van mening dat dit niet in het landschap paste en vond de letters te groot en te contrasterend. Van Ooijen weigerde de tekst weg te halen en kwam er na een lange juridische strijd vanaf met wat kleine aanpassingen.

 

 

 

Jezus Leeft opnieuw van de partij
Kelly Batist