Gebrekkige milieusubsidies in Zuid-Holland

Het verstrekken van subsidies is een middel waarmee provincies duurzaam energiegebruik of ander milieuvriendelijk beleid kunnen bevorderen. Elke provincie doet dat op haar eigen manier, zo ook de provincie Zuid-Holland. Een vergelijking van de milieusubsidies in verschillende provincies plaatst de provincie Zuid-Holland alleen niet bepaald in een positief daglicht.

Een gulle Rijksoverheid

Als milieubewuste glastuinder of boer van Nederland heb je geluk: de Rijksoverheid verstrekt veel subsidies en gunstige leningen om het bedrijf duurzamer, diervriendelijker, groener en schoner te maken. Glastuinders kunnen subsidie aanvragen om bij hun kassen de uitstoot van CO2 te verlagen. Boeren mogen hetzelfde doen om de uitstoot van fijnstoffen te verminderen. De Rijksoverheid heeft ook subsidies in het leven geroepen om een duurzame landbouw te bevorderen. Zo kunnen glastuinders en boeren hun opslagplaatsen en stallen voordelig duurzaam verbouwen.

Extra steun van de provincies

Provincies mogen hier nog een schepje bovenop doen: ze hebben de bevoegdheid om extra subsidies in het leven te roepen. Het is voor provinciale besturen een manier bij uitstek om een verantwoord milieubeleid te voeren of om daarmee te pronken. Maar het blijkt dat niet elke provincie daar zo gretig gebruik van maakt. Een vergelijking van de milieusubsidies laat zien dat Zuid-Holland het onderspit delft. De provincie staat ten minste niet alleen: Noord-Holland en Utrecht komen ook niet al te best naar voren uit de vergelijkingen.

Koploper Overijssel

De provincie die de kroon spant, is Overijssel. Provincie Overijssel noemt op de website 16 verschillende milieusubsidies. Dat is veel, aangezien andere provincies soms maar een paar milieusubsidies verstrekken. Voor de grootste steun in duurzame projecten moet je dus in Overijssel zijn. Bedrijven kunnen daar met het Energiefonds een financiële bijdrage krijgen voor investeringen in duurzame energie. En met succes: woningcorporaties waren bereid om bijvoorbeeld sociale woningen duurzamer te bouwen. Projectontwikkelaars hebben subsidies om energiebesparende nieuwbouwwoningen te bouwen, net zoals bedrijven financiële steun krijgen om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Er is wel één lacune in de milieusubsidies van Overijssel: de provincie verstrekt geen subsidies aan eigenaren van bestaande woningen om hun woning duurzaam op te knappen.

Friesland hoog in de ranglijst

Friesland is ook een bijzondere provincie: het is de enige provincie die met een speciaal daarvoor bestemde subsidie elektrisch varen bevordert. Booteigenaren kunnen met overheidsgeld hun boot ombouwen, terwijl eigenaars van jachthavens voordelig elektrische oplaadpunten neerzetten. Maar dat is niet alles: start-ups en huiseigenaren treffen het hier ook. De provincie steunt lokale start-ups die duurzame energie willen opwekken. Huiseigenaren krijgen subsidie als ze het energiegebruik willen verminderen of verduurzamen: met dak- en vloerisolatie bijvoorbeeld, of zonneboilers en elektrische warmtepompen.

Steun voor duurzame auto’s in het oosten

De milieubewuste automobilist heeft echter weinig te zoeken in Friesland. Hij kan maar beter naar het (zuid)oosten trekken en zich in Groningen, Drenthe of (opnieuw) Overijssel vestigen. Dat zijn de enige provincies die particulieren de kans geven om goedkoper een elektrische auto aan te schaffen. Groningen en Drenthe geven ook financiële hulp om een bestaande auto op meer duurzame wijze om te bouwen. En Limburg, als enige provincie, verdubbelt de subsidie die de Rijksoverheid verstrekt voor het aanschaffen van duurzamere taxi’s of bestelauto’s. Maar daar moet je weer helemaal zelf betalen voor je elektrische auto.

Staat van Zuid-Holland

Hoe staat Zuid-Holland er nu voor in dit wapengekletter? Heeft Zuid-Holland ook een paradepaardje? De antwoorden zijn teleurstellend. Op de website van de provincie is een aantal milieusubsidies te vinden. Maar drie daarvan zijn van hogerhand (de Rijksoverheid) opgelegd, dus die vallen al af. Het is mooi dat subsidies stimuleren voor het schoonmaken van vervuilde grond, voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen, maar de provincie Zuid-Holland had geen eigen hand in deze besluitvorming.
Misschien heeft de provincie Zuid-Holland één paradepaardje, één subsidie die geen andere provincie heeft: de subsidie SCR-karalysatoren binnenvaart. Het subsidieert eigenaars van binnenvaartschepen om SCR-karalysatoren (een soort roetfilters) aan te brengen in de schepen. Deze verminderen vervolgens de uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Lage score van Zuid-Holland

En daar blijft het bij. Particulieren en ondernemers kunnen in Zuid-Holland zelden een beroep doen op de provincie als ze hun auto, woning of bedrijf milieuvriendelijker willen maken. Daarmee scoort Zuid-Holland best wel laag in vergelijking met provincies als Overijssel en Friesland. Het is aan een nieuw provinciaal bestuur om hierin verandering te brengen.

Gebrekkige milieusubsidies in Zuid-Holland
Sheila