Bert Euser: Spierballengedrag Den Haag is “buitengewoon slecht”
Bert Euser
Foto: Twitter

De provinciale fracties van de VVD bundelen krachten met Mark Rutte. De premier zal mee doen aan de verkiezingscampagnes. Maar hoe zit het met de provinciale en lokale partijen, die geen landelijke leider hebben? Staatvandeprovincie.nl sprak met Bert Euser, initiatiefnemer en voorzitter van Nederland Lokaal.

“Dat is denk ik wel een beetje het euvel van politici van landelijke partijen”


Als netwerkorganisatie van onafhankelijke lokale partijen is Nederland Lokaal opgericht om te pleiten voor een modern lokaal bestuur. Volgens het manifest van de organisatie zou het lokale bestuur in Nederland meer middelen en mogelijkheden onder eigen regie moeten krijgen. Ook burgers van een gemeente zouden meer zeggenschap moeten krijgen.


Wat vindt de initiatiefnemer van een partij met zo’n standpunt van de inmenging van de premier? Bert Euser vat dit duidelijk samen: “Het gaat in z’n algemeenheid om landelijke politici die zich bij voortduring bezighouden met lokale en provinciale statenverkiezingen en ik vind dat buitengewoon slecht. Maar dat is denk ik een beetje het euvel van politici van landelijke partijen die erg vanuit Den Haag denken en heel weinig vanuit de lokale burgers en vanuit de burgers die in verschillende provincies wonen.”

“Ik heb nog niemand zenuwachtig zien worden”

Maakt Nederland Lokaal zich zorgen over de participatie van Rutte? Euser stelt zichzelf positief op. De invloed van de premier in de verkiezingen maakt hem niet minder zelfverzekerd: “Meneer Rutte moet vooral doen wat hij denkt dat hij goed vindt voor dit land en wij richten ons op de thema’s die wij belangrijk vinden en daar spreken wij de burgers op aan.” Hij stelt dat Nederland Lokaal nog voldoende gehoor kan vinden voor haar boodschap. De partij in Zuid-Holland zal haar campagnestrategie niet aanpassen. Euser: “Ik denk dus ook dat de burgers van dit land niet zitten te wachten op een rozen uitdelende Samsom, maar goed, dat zullen we op 18 maart weten.”


Ook bij zijn collega’s en achterban ziet hij weinig bezorgdheid: “Daar hebben we het eerlijk gezegd niet over. Mijn achterban – en als ik het dan even heb over de actieve lokalo’s die meedoen in de campagne, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat het bij ons geen thema is. We lezen natuurlijk ook de krant en we zien dat natuurlijk allemaal gebeuren, maar daar heb ik nog niemand zenuwachtig van zien worden.”


Euser: “Kijk, lokale partijen zijn tegen de stroom in gegroeid bij de laatste verkiezingen en bij de laatste herindelingsverkiezingen hadden we zelfs al in een aantal grote steden 36% van de stemmen en dat gaat allemaal ten koste van landelijke partijen, ik begrijp dat ze daar zenuwachtig van worden maar ze zouden veel eerder hun beleid moeten wijzigen en meer ruimte moeten geven voor gemeente, dat lijkt me veel effectiever dan spierballentaal te spreken.”

“Een typisch lokale zaak, die moet je daar ook laten”

Voor Nederland Lokaal is het belangrijk dat er een grotere focus op de gemeentes komt te liggen. Euser uit kritiek op de houding van de politici in Den Haag: “Als we gemeenteraadsverkiezing hebben gaan het om zaken die in de gemeente spelen en als het om de provincie gaat, gaat het om zaken die in de provincie van belang zijn, maar de landelijke politici zijn veel meer bezig met hun Haagse coalitie dan met de belangen van de burgers in dit land.”


Dit linkt Euser aan de oprichting van Nederland Lokaal. Hij noemt de manier waarop landelijke politici de lokale verkiezingen ‘als het ware zich toe-eigenen’ als de reden waarom hij al jaren ongelukkig is met het huidige politieke klimaat. “Dat is ook één van de reden waarom we de hele boel hebben omgedraaid, dat we zeggen van: “het wordt tijd dat de landelijke verkiezingen gelokaliseerd worden”. Met andere woorden, dat wij ons als lokalen maar eens met Den Haag moeten gaan bezig houden zoals het honderd jaar geleden ook was.”


Hij verwijst naar de standpunten van de organisatie. Nederland Lokaal is van mening dat het land centralistisch wordt geregeerd. Zo komt Euser uit bij het doel van de deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen: “Dat wij dus met onze invloed – die wij hopen te krijgen – in de Staten en in de Eerste Kamer mede voor gaan zorgen dragen dat veel meer zaken die thuis horen bij de gemeente ook naar de gemeente geschoven gaan worden, ook met de bijbehorende bevoegdheden.”


Deze bevoegdheden specificeert hij: het zijn de lokale zaken die ook lokaal opgelost kunnen worden, zonder inmenging van bovenaf. Hij geeft Staatvandeprovincie.nl het ‘huiselijke voorbeeld’ van de discussie rondom de plaatsing van windmolens: “De provincies hebben zich blijkbaar de opdracht toegeëigend om uit te maken waar die windmolens geplaatst worden. Ik zou denken, laat dat gewoon aan de gemeentes over, sommige gemeentes willen ze niet, en andere gemeentes willen ze graag, nou, dat lijkt me een typische lokale zaak, die moet je daar ook laten en ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan.”


Afgezien van de afkeur die hij heeft als reactie op het nieuws, trekt Bert Euser zich dus niet al te veel aan van de inmenging van Rutte. De campagne gaat gewoon door en de lokale partijen blijven evenals de vorige jaren tegen de stroming ingaan. In Zuid-Holland is Hilbrand Nawijn de lijsttrekker van Nederland Lokaal.

Bert Euser: Spierballengedrag Den Haag is “buitengewoon slecht”
Ester Zoomer