De auto- en motorbezitter als melkkoe

file

De ANWB wil dat provincies de opcenten voor auto’s en motoren, het percentage van de wegenbelasting dat naar de provincie gaat, op termijn afschaffen. De geïnde bedragen worden voor andere doeleinden gebruikt dan de beloofde bekostiging van aanleg en onderhoud van wegen.

 

Afgelopen jaar is er 5,5 miljard euro opgehaald dankzij de motorrijtuigenbelasting, waarvan 1,5 miljard ten behoeve kwam aan de provincies. De ANWB stelt dat vele euro’s voor andere zaken worden gebruikt dan voor wegen en andere verkeersfaciliteiten. “De ANWB zou het mooi vinden als deze opbrengsten ten goede komen aan doelen in de sfeer van mobiliteit, wegen en wegverkeer”, aldus ANWB-woordvoerder Markus van Tol. “Vandaar dat wij willen toewerken naar het afbouwen en op termijn opheffen van deze opcenten.”

 

Waar deze opbrengsten dan wel naartoe gaan, is volgens van Tol niet bekend. Provincies moeten transparant zijn waar de opcenten aan worden besteed. Dit is niet het geval; de weggebruiker heeft geen idee waar hij of zij voor opdraait.

 

Volgens de statistieken van het CBS is de bestuurder in Zuid-Holland het duurst uit. Dit komt volgens Van Tol door het fijnere netwerk en het dichtere wegennet. In Noord-Holland is men het goedkoopst uit. Op de site van de ANWB kunnen weggebruikers hun kenteken en provincie invullen om te zien hoeveel ze kwijt zijn.

 

Aangezien de Provinciale Statenverkiezingen weer naderen, is dit volgens de woordvoerder een mooi thema waar door de verschillende partijen naar kan worden gekeken.

De auto- en motorbezitter als melkkoe
Cristiana Terwilliger