Ophef over opening asielzoekerscentra

In de komende weken zal de gemeente Binnenmaas een definitieve beslissing nemen over de mogelijke heropening van het asielzoekerscentrum in de deelgemeente ’s Gravendeel. Het terrein van het voormalige AZC staat nu leeg. Oorspronkelijk zou dit besluit eind november 2014 al worden genomen, maar momenteel wordt nog gediscussieerd met het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) over de randvoorwaarden voor de heropening. Pas als deze zijn vastgesteld en opgenomen in een bestuurlijke overeenkomst kan de gemeente een definitief besluit nemen.

De gemeente en het COA zullen onder andere afspraken maken over het aantal asielzoekers dat er op locatie ’s Gravendeel zal komen en over het vervoer tussen het asielzoekerscentrum en de stad. Ook moet het COA een ruimtelijk plan aandragen voor de concrete inrichting van het terrein.

Grofweg een jaar na de sluiting van het asielzoekerscentrum in de gemeente Binnenmaas, in maart 2013, heeft het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) de gemeente verzocht om heropening. Destijds werd het centrum gesloten vanwege een daling van het aantal asielzoekers, als gevolg van strengere asielprocedures. Inmiddels is dat aantal weer gestegen van 15.000 nieuwe asielzoekers in Nederland in 2012, tot circa 30.000 in 2014. Het COA heeft nu onder andere de gemeente Binnenmaas om hulp gevraagd bij het huisvesten van deze mensen.

 

Net zoals bij de opening in 1992 is er verzet tegen de heropening. Er is een petitie, een Facebook-pagina (Binnenmaas Tegen AZC) en een aantal bewoners heeft van zich laten horen op de voorlichtingsavond in oktober.

 

Binnenmaas is niet de enige gemeente in Zuid-Holland waar protest is tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Ook in Leerdam is veel ophef over het centrum dat het COA er wil openen. Inwoners zijn bang voor een toename van de criminaliteit en daling van de huizenwaarde in en rondom Leerdam.

asielzoekers fiets

Foto: ANWB Vrijwilligers

Zuid-Holland vangt samen met Noord-Holland binnen Nederland de meeste asielzoekers op, maar heeft moeite om alle asielzoekers te huisvesten. In 2014 plaatste Den Haag 201 mensen te weinig, Zoetermeer 28 mensen en Leiden 42. Of de gemeente Binnenmaas dat opvangtekort zal helpen verminderen blijft nog even afwachten; de gemeente heeft laten weten in het eerste kwartaal van 2015 een beslissing te nemen.

 

Ophef over opening asielzoekerscentra
Myrthe de Vries