Inwoners betrekken bij de provinciepolitiek

“Wat doen de Provinciale Staten?” Veel mensen vragen zich dit af naar mate 18 maart nadert. Er is veel onduidelijkheid over waar de provincie zich mee bezighoudt en waar de Provinciale Statenverkiezingen over gaan. Hoe proberen de verschillende partijen de burger bij de provinciepolitiek te betrekken? In de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen wordt het ‘betrekken van de burger bij de provinciepolitiek’ genoemd, maar meestal blijven deze ideeën vaag. Wat zijn de concrete plannen van de Statenleden om de provinciebewoners actief te laten meedenken in de politiek?

 

10970398_10200117536938702_1421405741_o
Bron: Flickr https://www.flickr.com/photos/superchango/8013562687/in/photolist-dd8AZV-dd8BCA-dd8Bpc-dd8Ab2-dd8Dds-6szHiE-6szJw1-6shoBw

 

 

Het CDA heeft de meest concrete plannen opgenomen in het verkiezingsprogramma. Ze willen na de verkiezingen het ‘Right to Challenge’ in leven roepen. Dit houdt in dat inwoners of organisaties de provinciale overheid kunnen uitdagen als zij denken het beleid beter te kunnen organiseren. Fractievoorzitter CDA Zuid-Holland Hans Démoed zei tijdens de begrotingsvergadering van de Provinciale Staten in november: ‘Wanneer burgers denken het beter of effectiever te kunnen, moeten ze de mogelijkheid krijgen de provincie uit te dagen. Zo willen we regionale initiatieven meer kans geven.’ In onder andere Rotterdam hebben ze het ‘Right to Challenge’ na de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen jaar al ingevoerd. Verder wil het CDA gevolgen van besluitvorming helder communiceren naar de inwoners en samenwerking tussen inwoners, ondernemers en gemeenten stimuleren.

 

De PvdA stelt in het verkiezingsprogramma ook initiatieven van bewoners een plek te willen geven in de provinciale politiek en daarbij mensen actief te willen opzoeken door middel van bijeenkomsten. Anne Koning, statenlid en kandidaatslid voor aankomende verkiezingen, stelt dat ze bij belangrijke politieke onderwerpen vaak in contact komt met inwoners. Ook zoekt de PvdA inwoners op via verschillende organisaties, bijvoorbeeld de Groene Motor, een provinciaal programma voor vrijwilligerswerk in natuur. Sociale media wordt ook steeds vaker ingezet waarbij vragen worden gesteld en wordt gehoopt op inbreng van de inwoners.

 

D66 stelt transparantie centraal in het verkiezingsprogramma door beleidsinformatie gestructureerd te publiceren op de website. Daarnaast streeft D66 naar actieve betrokkenheid van inwoners en organisaties bij besluitvorming. Deze actieve betrokkenheid hoopt de partij te bereiken door een vraagstuk centraal te stellen en daarbij op zoek te gaan naar inbreng van anderen. Geertjan Wenneker, fractievoorzitter van D66 Zuid-Holland, ziet namelijk dat inwoners graag betrokken willen worden bij de besluitvorming in de provincie. Vooral wanneer het belangrijke onderwerpen betreft zoals bij de Rijnlandroute. D66 organiseert werkbezoeken en debatavonden, maar zet voornamelijk steeds vaker sociale media in. Er worden Twitterspreekuren gehouden en op Facebook worden standpunten gezet en daarbij wordt gevraagd om inbreng van de inwoners. Hieruit komt volgens Wenneker zeer waardevolle input die de fractie op haar beurt weer kan inbrengen tijdens het debat in de Provinciale Staten.

 

De VVD zegt de provincie in te willen trekken om te kijken wat er speelt. Floor Vermeulen, fractievoorzitter van de VVD Zuid-Holland, stelt dat de VVD het belangrijk vindt goed contact te onderhouden met betrokkenen op locaties waar nieuwe projecten plaatsvinden en gaan dan ook regelmatig de provincie in. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er speelt onder de inwoners bezoeken de Statenleden tevens regelmatig de gemeenten. Vermeulen stelt ook dat andere partijen aanmoedigen tot referenda en burgerinitiatieven, maar dat de VVD dit niet wenselijk vindt. Er is gebleken dat hier zeer weinig gebruik van gemaakt wordt en ook zegt Vermeulen dat mensen gestemd hebben op een vertegenwoordiger om hen te vertegenwoordigen in de politiek. Hij benadrukt het belang om niet vier jaar in het provinciehuis te blijven zitten, maar de provincie in te trekken en open te staan voor inbreng van de burgers.

 

De PvdA, VVD, D66 en CDA hechten allemaal waarde aan het betrekken van de inwoners bij de provinciepolitiek en komen met verschillende ideeën om dit te bereiken.

Inwoners betrekken bij de provinciepolitiek
Ciska Schippers