Europese subsidiepotjes voor de provincie

Er zijn veel onduidelijkheden over de mogelijkheden van subsidies vanuit de Europese Unie. Maar er zijn veel voordelen voor kleine bedrijven of gemeenten te vinden bij de EU. Drie van de grote partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen noemen de rol van de provincie bij het aanvragen van subsidies bij de EU voor Zuid-Hollandse bedrijven. Zij vinden dat de provincie een schakelrol kan spelen tussen de bedrijven, instellingen en gemeenten uit Zuid-Holland en de Europese subsidiepotjes.

 

Subsidies van de Europese Unie worden verleend door de Europese Commissie. De Commissie stelt dat zij subsidies verlenen aan: ‘projecten of organisaties die de belangen van de EU dienen of bijdragen tot de uitvoering van een programma of het beleid van de EU.’ Deze subsidies zijn op tal van terreinen te verdelen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten biedt ondersteuning bij de subsidieaanvragen voor alle decentrale overheden, zoals de gemeenten, provincies en waterschappen. Ze hebben een subsidiewijzer opgesteld waarin duidelijk staat op welke gebieden subsidie kan worden aangevraagd en wat de bestaande samenwerkingsverbanden van verschillende regio’s zijn die subsidies ontvangen.

 

Europese subsidies in verkiezingsprogramma

De ChristenUnie heeft Europese subsidies zeer uitgebreid opgenomen in het verkiezingsprogramma. Ze noemen specifieke terreinen waarbij subsidies zouden kunnen helpen. De landbouw en de visserijsector kunnen onder andere ondersteund worden door Europese subsidies. Ook wil de ChristenUnie de provinciale wegen verbeteren, waarbij de Europese Unie mogelijkheden biedt hier in te investeren. Tot slot wil de ChristenUnie ook samenwerken met andere provincies om gehoord te worden door de EU.

 

De VVD benadrukt in het verkiezingsprogramma dat de EU belangrijk is voor de provincie, aangezien op Europees niveau veel regelgeving wordt ontwikkeld die van invloed is op provincies. De VVD wil dat de provincie de Zuid-Hollandse bedrijven, instellingen en gemeenten bevordert om kansrijke projectaanvragen in te dienen voor Europese subsidies. Net als de ChristenUnie ziet de VVD mogelijkheden om samen te werken met andere provincies om invloed uit te oefenen op Europees beleid. Ook op gemeentelijk niveau moet er worden samengewerkt om de gemeenten te ondersteunen die alleen niet gehoord worden in Brussel.

 

Het CDA noemt ten slotte de Europese subsidies ook, maar bespreekt deze niet uitvoerig. Ze stellen dat de provincie de belangen wil behartigen van Zuid-Hollandse gemeenten in de EU door middel van het binnenhalen van subsidies en het beïnvloeden van Europees beleid. Ellen Verkoelen, Statenlid en kandidaat voor komende verkiezingen, legt desgevraagd uit wat het CDA precies voor ogen heeft. Ze benadrukt dat er steeds meer richting de EU moet worden gekeken om iets te bereiken en dat daar ook geld beschikbaar is om doelen te bereiken. “Ik weet uit ervaring dat het niet makkelijk is om subsidies binnen te halen, ” stelt ze, “en daar kan de provincie een ondersteunende rol spelen.” Dit kan op verschillende manieren. De provincie kan informatief zijn en bedrijven wijzen op het juiste subsidiepotje. In gevallen waar het dichter bij de kerntaken van de provincie staat kunnen ze partner zijn voor de subsidieaanvraag of zich als referent opgeven, aldus Verkoelen.

 

In overige partijprogramma’s worden Europese subsidies niet genoemd, maar dat sluit natuurlijk niet uit dat ze dit niet gaan doen als ze eenmaal in de Provinciale Staten zitten. Maar de ChristenUnie, VVD en het CDA besteden duidelijk aandacht aan het belang van Europese besluitvorming op gebieden waar de provincie ook mee te maken heeft. Eenmaal in de Provinciale Staten willen deze partijen lokale bedrijven en gemeenten ondersteunen bij hun weg vinden door het doolhof van Europese subsidies.

Europese subsidiepotjes voor de provincie
Ciska Schippers