“De Provinciale Statenverkiezingen? Wanneer zijn die dan?”

Ondanks de hoge verwachtingen van politici wat betreft de stemopkomst van jongeren, blijkt uit een peiling op straat dat lang niet heel ‘jeugdig Zuid-Holland’ de Provinciale Statenverkiezingen in haar agenda genoteerd heeft.

 

“Wanneer is dat dan?”

“Wanneer is dat dan?” zo luidt de eerste reactie van de helft van de ondervraagde jongeren (18 t/m 25 jaar) zodra de term ‘Provinciale Statenverkiezingen’ valt. Het aantal jongeren dat van plan is wel of niet te gaan stemmen lijkt gelijk verdeeld te zijn, wat goed zou kunnen met het oog op de stemopkomst van de Statenverkiezingen in 2011 waarbij 55,9% van de jongeren haar stem uitbracht.

Waarom jongeren niet gaan stemmen

Jongeren die niet van plan zijn te gaan stemmen geven hiervoor drie voorname redenen:

  • “Wat doet d(i)e Provincie eigenlijk?”: Onder jongeren heerst het gevoel weinig betrokken te worden bij de provinciale politiek en er tevens weinig vanaf te weten.
  • “Wat ik wil gebeurt toch niet.”:  Naast het gevoel ‘buitengesloten te worden’ en de onwetendheid geven jongeren aan het idee te hebben dat hun wensen niet gehoord  worden. Dit argument ondersteunen zij meer dan eens door het kort geleden ingevoerde leenstelsel als voorbeeld geven, ook al is dat geen kwestie die besproken noch besloten is door de Provincie.
  • “Het zijn allemaal leugenaars.”: De derde reden die jongeren geven om niet te stemmen betreft het wantrouwen naar de Nederlandse volksvertegenwoordigers toe. Ondervraagde jongeren geven aan niet het gevoel te hebben dat hun stem het verschil maakt, omdat de meerderheid van de stemmen telt.

Waarom jongeren wel gaan stemmen

 

4334386891_93b7cf10b3_o

Jongeren die wel gaan stemmen zien dit veelal als iets vanzelfsprekends en hebben ‘van huis uit’ meegekregen dat dit een verplichting of in ieder geval een voorrecht is. Verdere motivaties voor de keuze wél te gaan stemmen kan de jonge Zuid-Hollander niet noemen. Dit terwijl er zeker nog andere redenen zijn om (ongeacht je leeftijd) je stem uit te brengen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.

 

Hoe waardevol het takenpakket van de Provincie ook is en hoe groots de campagnes van de kandidaat-Statenleden ook opgezet worden, er vallen duidelijk nog de nodige jonge ‘zieltjes’ te winnen in regio Zuid-Holland.

 

 

 

 

 

“De Provinciale Statenverkiezingen? Wanneer zijn die dan?”
Joyce Nafzger