Consument verwart streekproduct met biologisch product

Uit het onderzoek Groene Hart Streekproducten op de Markt uit 2011, blijkt dat meer dan 80% van de 300 ondervraagden uit Leiden aangeeft streekproducten te kopen wanneer deze aangeboden zouden worden. Helaas blijkt dat de respondenten niet goed weten wat streekproducten zijn.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de consument voornamelijk voor streekproducten gaat omdat ze de producten lekker vindt. Ook de factoren gezondheid en milieuvriendelijkheid scoorden hoog. Opvallend was dat de consument de minste waarde hechtte aan de waarden ‘afkomstig uit de omgeving’ en ‘natuurlijk en eerlijk’.

 

Het rapport stelt dat 82% van de respondenten weet wat een streekproduct is en dat 80% streekproducten zou kopen. De meest genoemde redenen om een streekproduct te kopen, slaan echter op eigenschappen van typische biologische producten in plaats van op de eigenschappen van streekproducten.

 

Juist de factor die een product een streekproduct maakt, namelijk dat het uit de streek komt, wordt door de consument als minst belangrijke reden genoemd om een streekproduct te kopen. Juist dat het product uit de streek komt, moet de motivatie zijn om het product te kopen.

 

Streven naar streekmarkten

 

De Groene Hart Coöperatie organiseert al jarenlang een markt met streekproducten in Woerden. Het doel was een streekmarkt organiseren in Leiden. Sinds 2014 organiseert Hans maandelijks de Leidse biologische markt, waar ook streekproducten een belangrijke positie hebben.

 

Biomarkt
De kazen van Jansen Biokaas zijn allemaal biologisch. Slechts drie kazen zijn ook streekproduct.

Consument verwart streekproduct met biologisch product
Vienna Beenhakker