’’De verschillen tussen partijen zijn minder groot dan het lijkt’’
Universitair docent Wil Tamis beoordeelt milieuvisie fractievoorzitters

Acht lijsttrekkers voor de naderende Provinciale Statenverkiezingen gaven op verzoek van staatvandeprovincie.nl een definitie van ’milieu’. Ook benadrukten de kopstukken wat ze graag zouden willen veranderen om onze leefomgeving te verbeteren. Vermoedens over het gebrek aan duidelijke afbakening van het begrip werden daarbij bevestigd. Universitair docent Wil Tamis beoordeelde op verzoek de politieke concretisering van het containerbegrip.

 

’’Bij de omschrijvingen van politieke partijen van het begrip ’milieu’ valt in de eerste plaats op dat er veel verschillende omschrijvingen zijn van milieu, maar dat die uiteindelijk op hetzelfde neerkomen. De verschillen zijn dus minder groot dan het lijkt. Er zijn verschillen in accenten’’, aldus Tamis.

 

De onderzoeker, die tevens verantwoordelijk is voor een deel van het milieuonderwijs aan de Universiteit Leiden, ziet voornamelijk een verschil in bewoordingen. ’’De meeste politieke partijen benadrukken de niet-levende omgeving (zoals bodem, water en lucht), terwijl een aantal partijen expliciet ook de levende natuur noemen (zoals biodiversiteit).’’

 

Daarnaast ziet Tamis een verschil in de nadruk op het onderwerp. ’’Er zijn verder verschillen in uitgangspunten, zoals ’de mens als rentmeester’ bij de SGP. Bij een aantal partijen valt op dat ze geen (Groenlinks) of een impliciete (D66) definitie geven van milieu.’’

 

Toch zeggen de door de politici gegeven definities de onderzoeker weinig. ’’Het gaat erom wat de partijen met de plannen doen, hoe ze dat laten doorwegen in de economische belangen. Het gaat om de daden en de acties, hoe ze hun beleid precies uitvoeren.’’

 

’’Er zijn vele definities van milieu, maar alle (wetenschappelijke) definities komen uiteindelijk op hetzelfde neer, de fysieke leefomgeving van de mens (bodem, water, lucht), inclusief de levende natuur (planten en dieren), waarmee de mens een relatie heeft.’’

 

Foto: Flickr

’’De verschillen tussen partijen zijn minder groot dan het lijkt’’
Universitair docent Wil Tamis beoordeelt milieuvisie fractievoorzitters
Michiel van Gruijthuijsen