Wind tegen of wind mee?

wind-park-491827_640Locatie 50, een gebied langs het Spui nabij het dorp Piershil in de Hoekse Waard, is uitgekozen als mogelijke locatie voor een windmolenpark. Drie tot vijf windmolens van minimaal 150 meter hoogte moeten gaan bijdragen aan de windenergie-opgave van de provincie Zuid-Holland. Het plan heeft een flinke storm veroorzaakt onder voor- en tegenstanders.

 

Aan de ene kant staan de exploitant, Klein-Piershil BV, en het Rijk, die zullen gaan verdienen aan de windenergie, aan de andere kant de gemeentes in Hoekse Waard en de Stichting tegen windturbines aan het Spui. De tegenstanders vrezen voor overlast door plaatsing van de windmolens. ‘Wij zijn niet tegen duurzame energie’, benadrukt de stichting, maar ‘windmolens veroorzaken geluidsoverlast, slagschaduw en zijn niet ongevaarlijk’. Zij wijst er tevens op dat de windturbines betrekkelijk dichtbij woningen zouden komen te staan.

 

De stichting heeft al meerdere stappen ondernomen om de komst van de windmolens te voorkomen. Er is een uitgebreide website gemaakt, een petitie ingediend die is ondertekend door ruim 900 mensen en er wordt overlegd met de gemeente over alternatieven, zoals zonnepanelen.

 

Naast overlast voor de omwonenden wijst de stichting op dalende huizenprijzen door de plaatsing van windmolens. Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam onderschrijft dat zelfs al twee tot drie jaar vóór plaatsing van windturbines de woningwaarde in de omgeving begint te dalen. Echter, waar de stichting spreekt van een daling van 22 procent, houdt het onderzoek het op  1,3 tot 2,4 procent. Als gevolg hiervan schatten zij dat bovenop de constructieprijs van een windmolen nog tien procent extra komt aan externe kosten (Droës en Koster, 2014).

 

Onder de politieke fracties in Korendijk zijn de meningen verdeeld. Het CDA, GroenLinks en PvdA zijn tegen de plaatsing van de windmolens. VVD, SGP en Gemeente Belangen hebben vóór Korendijk als locatie gestemd.  In maart zal een besluit worden genomen over de precieze locatie van de windmolens.

 

De gemeente werkt inmiddels mee aan de realisatie van de windmolens, zo hoopt zij zelf de regie in handen te krijgen waardoor ze in staat is zelf randvoorwaarden te stellen, aldus de gemeente. De Stichting tegen windturbines aan het Spui geeft nog niet op. ‘De Provincie wil best nog buigen als wij met een goed alternatief komen, er zijn verschillende signalen in die richting.’

Wind tegen of wind mee?
Myrthe de Vries