Dat klopt als een bus (audio)

Volgens Rover (Reizigersvereniging Openbaar Vervoer) wordt het busstation in Leiden, een van de belangrijkste entrees en visitekaartjes van de stad, behoorlijk verwaarloosd. In een brief aan het College van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad van Leiden heeft Rover aangegeven dat de informatievoorziening op het busstation moet worden aangepast. Cristiana Terwilliger doet middels deze podcast verslag van de huidige situatie rondom het grootste busstation in de regio.
Duur: 2.59 min

Dat klopt als een bus (audio)
Cristiana Terwilliger