InnovationQuarter bevordert innovatie in de regio

“De provincie heeft heel veel innovatiepotentieel, maar dit wordt onvoldoende verzilverd naar resultaten.” Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter helpt innovatieve bedrijven op weg die iets kunnen betekenen voor de provincie.

 

Logo_Innovation_Quarter_RGB

 

Zuid-Holland heeft veel sterke sectoren en er is veel kennis aanwezig. De economische sectoren, zoals de haven en de tuinbouw, en kennisinstellingen werken echter nog onvoldoende samen. Ook laten de sectoren onderling steken vallen in de samenwerking. “Daar liggen juist de kansen voor innovatie,” meent Mirjam Visscher, Manager Strategie & Staf bij InnovationQuarter. Ook is er weinig risicokapitaal aanwezig in de provincie. Hierdoor kunnen jonge, innovatieve bedrijven uit de regio niet (door)groeien, “en juist die bedrijven hebben we nodig voor groei en werkelijkheden.”

 

Innovatie en ontwikkeling

Mirjam Visscher legt uit dat InnovationQuarter vernieuwing wil bevorderen in de regio. Maar dat kost geld. Daarom heeft InnovationQuarter een fonds opgericht waarmee geïnvesteerd wordt in jonge technologiebedrijven en ondernemingen uit het midden- en klein bedrijf (MKB). Het investeringsfonds biedt bedrijven die innovaties op de markt willen brengen ‘durfkapitaal’. Maar met geld alleen ben je er nog niet. Samenwerking is ook erg belangrijk om tot vernieuwing te komen. InnovationQuarter helpt hierbij en brengt de juiste partijen bij elkaar. Ondernemers worden in contact gebracht met de juiste kennisinstellingen om projecten daadwerkelijk te kunnen realiseren.

 

Buitenland

InnovationQuarter heeft ook de taak om de regio te promoten in het buitenland. Mirjam Visscher: “Buitenlandse bedrijven bezitten vaak specifieke kennis en expertise waarmee zij het ecosysteem in Zuid-Holland kunnen versterken.” InnovationQuarter probeert die bedrijven naar de regio te halen. De werkgelegenheid wordt op deze manier ook gestimuleerd.

 

Speerpunten

De speerpuntsectoren in de regio waar innovatie en ontwikkeling gewenst is zijn: life sciences & health, cleantech, beveiliging & veiligheid en horticulture. Ook is er aandacht voor het thema smart industry (high tech en ICT). Maar het ontwikkelingsbedrijf probeert vooral vanuit maatschappelijke vraagstukken te werken, “we vragen ons bijvoorbeeld af hoe mensen in Nederland vitaal oud kunnen worden en kijken welke bedrijven daarbij passen.”

 

Financiering

Wanneer het idee op tafel ligt, helpt InnovationQuarter bij het vinden van financiering voor een plan. Dit doet ze door de onderneming te verbinden met investeerders. InnovationQuarter werkt daarbij altijd samen met private investeerders. Deze investeerders zijn een actieve, tijdelijke aandeelhouder en nemen rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van de onderneming. “Het fonds vormt op deze manier een belangrijke hefboom om ook het privaat kapitaal naar de regio te trekken.”

 

Provincie

InnovationQuarter verbindt en realiseert. Maar dit doet ze niet alleen, er zijn verschillende samenwerkingspartners, waarvan de provincie een hele belangrijke is. ‘De provincie is een aandeelhouder van ons bedrijf, die vanaf het eerste uur betrokken is geweest bij de totstandkoming.” De provincie mag best trots zijn op het feit dat zij samen met andere aandeelhouders deze regionale ontwikkelingsmaatschappij heeft opgezet. “Deze samenwerking is echt een unicum in de regio, maar ook in Nederland.”

 

Statenverkiezingen

InnovationQuarter betekent veel voor de werkgelegenheid van de provincie Zuid-Holland. Daarom heeft het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland de oprichting van het ontwikkelingsbedrijf mogelijk gemaakt. Op 1 januari 2014 is InnovationQuarter opgericht met onder anderen steun vanuit de provincie, het Rijk, verschillende gemeentes en kennisinstellingen. InnovationQuarter hoopt ook in het nieuwe dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland een goede samenwerkingspartner te vinden.

 

 

InnovationQuarter bevordert innovatie in de regio
Sanne Wolters