Het gras is groener in het Groene Hart

De provincie Zuid-Holland vindt dat economische kansen in het Groene Hart beter benut moeten worden. In het kader hiervan heeft de provincie opdracht gegeven voor een onderzoek dat deze kansen in kaart heeft gebracht. Het onderzoekt moet antwoord geven op de vraag hoe het ervoor staat met de economische vitaliteit van het Groene Hart. En op welke manier kunnen potenties op een duurzame manier verwezenlijkt worden?

 

6507249005_ac6a573bce_o

 

De economische aandacht in Zuid-Holland is met name gevestigd op de Zuidvleugel die een substantiële bijdrage levert aan de Zuid-Hollandse én landelijke economie. De provincie stelt echter dat er in het Groene Hart ook de nodige economische dynamiek is en dat kansen om hierop voort te bouwen niet onderbenut mogen blijven. Het gaat immers om een deel van Zuid-Holland waar 220.000 mensen werken; niet alleen in de agrarische bedrijvigheid, want dat is vaak een eerste associatie, maar ook in de logistiek, IT/Smart Industry, de Biobased Economy en in de Greenports. Omdat ook de Zuidvleugel actief is binnen deze gebieden is het volgens de provincie een logische stap om de relaties van de Zuidvleugel met het Groene Hart uit te bouwen. Daarom is in het onderzoek een meting gedaan naar de bedrijven in het Groene Hart die belang zouden hebben bij een dergelijke samenwerking. Het gaat om grote bedrijven die verspreid voorkomen in het Groene Hart, zodat alle gemeenten betrokken kunnen zijn bij het intensiveren van de relaties met de Zuidvleugel.

 

Dit is een stap in de richting van een economie die dynamischer is. De economie van Zuid-Holland is na de economische crisis weer gestaag aan het groeien en een extra boost is altijd welkom.

 

Het gras is groener in het Groene Hart
Ali Şahin