Lage opkomst Provinciale Statenverkiezingen verklaard

De kiezersopkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen ligt al jaren rond de 48 procent. Hoewel er de laatste verkiezingen sprake was van een lichte stijging, heeft de gemeente Enschede een aantal stembureaus geschrapt als gevolg van de laag verwachte opkomst. Ook uit recente peilingen van Maurice de Hond blijkt dat de opkomst dit jaar mogelijk opnieuw daalt.


Onbelangrijk
Het blijkt dat veel burgers de Provinciale Statenverkiezingen onbelangrijk vinden. Het is voor hen onduidelijk wat de provincie doet. De provincie treedt zelden op als aanspreekpunt voor de burger en de belastingen die de burger aan de bestuurslaag afstaan zijn indirect. Veel stemmers blijken zich er niet van bewust dat hun stem door middel van getrapte verkiezingen van invloed is op de samenstelling van de Eerste Kamer. Politicologen noemen het ook wel een ‘second order election. Ook de media-aandacht voor de Provinciale Statenverkiezingen is buiten de regionale media beperkt vergeleken met de grote aandacht voor de Tweede Kamerverkiezing.


opkomsttabel


Oplossingen 


De Staatvandeprovincie.nl dacht na hoe de opkomst te verhogen en kwam uiteindelijk tot een vijftal oplossingen.


Mobiele stembus
In een aantal gemeenten (Utrecht, Castricum) bestaat deze al, maar in andere gemeentes met lage opkomstcijfers kan de mobiele stembus een uitkomst bieden. Gedacht moet worden aan een busje dat rondrijdt en op verschillende plaatsten stopt zodat hier gestemd kan worden. Er kan worden gedacht aan een route langs scholen, winkelcentra en bejaardentehuizen: plaatsen waar veel potentiële stemmers aanwezig zijn en die niet in de gelegenheid zijn naar de stembus te gaan.


Stemmers belonen
Wellicht kunnen burgers die stemmen hiervoor beloond worden. Gedacht kan worden aan korting voor een uitje weg of musea.


Reminders per email of sms
Op deze manier kunnen vergeetachtige stemmers er niet meer omheen: ze zijn zich bewust van de verkiezingen en kunnen het in ieder geval niet vergeten.


Nog beter voorlichten
Door betere voorlichting over het belang van de Provinciale Staten is de stemmer eerder geneigd zijn stem te laten horen.


Online stemmen
Stemmen zou bijvoorbeeld via DigiD en een speciaal hiervoor gemaakte app kunnen verlopen. Dit biedt het grote voordeel dat iedereen op welk moment dan ook en wáár dan ook, kan stemmen.

Lage opkomst Provinciale Statenverkiezingen verklaard
Iris te Voert