Vermindering hoeveelheid provincieambtenaren niet wenselijk

Uit een onderzoek van Omroep West naar de meest knellende kwesties bij de komende Provinciale Statenverkiezingen, is gebleken dat inwoners van Zuid-Holland zich afvragen of de provincie niet met minder ambtenaren verder kan. De partijen PVV en VVD pleiten voor een vermindering van het aantal ambtenaren. Statenlid en masterstudent Bestuurskunde Jerry Snellink betwijfelt echter of dit werkelijk mogelijk is. “Het werk moet wel gedaan worden.”

 

Via e-mailinzendingen verzamelde Omroep West een week lang de meningen van hun kijkers over de Provinciale Statenverkiezingen. Hieruit maakten zij de politieke thema’s op die het meest leven onder de inwoners van Zuid-Holland. Het aantal ambtenaren binnen de provincie bleek hier een van te zijn.

 

Willen we meer óf minder?

De VVD is een van de partijen die pleit voor een vermindering van het aantal provincieambtenaren. Partijleden geloven dat het aantal ambtenaren nog zeker met een kwart kan worden verminderd. Ook het provinciebestuur (acht leden) zou zonder moeite verminderd moeten kunnen worden. Eenzelfde standpunt staat in het verkiezingsprogramma van de PVV. De partij pleit voor minder Statenleden, minder Gedeputeerden en minder ambtenaren door de taken van de provincie te verminderen.

 

Loze belofte

Volgens journalist Peter Olsthoorn is het maar een loze belofte. De leus ‘minder ambtenaren’ is een populaire bezuinigingsmaatregel bij het volk, maar blijkt volgens hem in de praktijk lastig uit te voeren. “In 2007 stond in het regeerakkoord voorgenomen het aantal ambtenaren met 12.500 te verminderen. Dit werden er 2000. Van 1987 tot 2010 nam het aantal rijksambtenaren in totaal af, maar dit kwam met name door het verplaatsen naar andere zelfstandige bestuursorganen,” aldus Olsthoorn.

 

Statenlid en masterstudent Bestuurskunde Jerry Snellink vindt wel degelijk dat er sprake is geweest van succesvolle ambtenarenvermindering, maar ziet verdere vermindering niet zitten. “Dan zou de provincie eerst taken moeten afstoten, want het werk moet wel gedaan worden.”

 

Niet de juiste bezuinigingsmanier

Wanneer kiezers eropuit zijn minder belasting te betalen, is stemmen voor ‘minder ambtenaren’ misschien niet de beste bezuinigingsmethode. “De salariskosten voor ambtenaren zijn niet de grootste kostenpost. Dit zit meer in het onderhoud en de aanleg van infrastructuur, OV en groenbehoud,” aldus Snellink.

 

Vermindering hoeveelheid provincieambtenaren niet wenselijk
Kelly Batist